Sekä Yle että Kuntaliitto ovat muiden medioiden ohessa marraskuun aikana uutisoineet Itä-Suomen kuuluvuushaasteista 3G-verkon alasajon seurauksena. Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo hallituksen ottavan kansalaisten palautteet kuuluvuushaasteista vakavasti.

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen virasto Traficom selvitti Itä-Suomen kuuluvuustilannetta ja palvelujen saatavuutta 21.–23.11. välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin pääsääntöisesti niillä alueilla, joilta havaittuja kuuluvuusongelmia tuli Traficomin tietoon.

– Hallitus panostaa Itä-Suomen elinvoimaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, ja tietoon tulleet kansalaisten palautteet kuuluvuushaasteista otetaan vakavasti. Yhteydenottoja tuli kaiken kaikkiaan noin 130, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Peruspalvelujen saatavuus taataan koko maassa

Traficomin saamien mittaustulosten perusteella yleisempää kuuluvuusongelmaa ei alueella ole havaittavissa ja palvelut olivat kattavasti saatavilla 4G-verkossa. Mittaukset toteutettiin rakennusten ulkopuolella, ja sisätilojen osalta palvelujen toimivuus saattaa jossain tilanteissa vaatia erillisen ulkoantennin käyttämistä.

Traficom valvoo myös matkaviestiverkon toimilupaehtojen noudattamista. Toimilupaehdoissa on määritelty väestö- ja tienpeittoon liittyviä velvoitteita. Traficom ratkoo edelleen mahdollisia tietoon tulevia kuuluvuusongelmia yhdessä operaattoreiden kanssa matalalla kynnyksellä.

– Perussuomalaisille on tärkeää, että peruspalvelujen saatavuus taataan myös jatkossa koko Suomessa, ja nyt tehdyillä mittauksilla asiaa haluttiin varmistaa. Onkin tärkeää, että mahdollisista kuuluvuushaasteista ollaan yhteydessä suoraan Traficomiin matalalla kynnyksellä, ministeri Ranne korostaa.

3G-verkon alasajo toteutettava huolellisesti

3G-verkkojen alasajo tapahtuu operaattoreiden toimesta vaiheittain. Alasajon yhteydessä on tärkeää taata, että vaikutukset mahdollisiin väliaikaisiin kuuluvuushaasteisiin ovat mahdollisimman vähäiset ja nämä saadaan heti korjattua. 3G-verkon alasajon myötä taajuuksia vapautuu 4G- ja 5G-yhteyksien käyttöön, ja tämän avulla yhteyksien odotetaan parantuvan tulevaisuudessa myös Itä-Suomessa. Itä-Suomen elinvoima on koko Suomen asia sekä huoltovarmuuden että turvallisuuden näkökulmasta.

– Hallitukselle on tärkeää vahvistaa koko Suomen elinvoimaa ja parantaa kansalaisten arkea. Näin teemme näkyvästi myös Itä-Suomessa. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat Luumäki-Imatra-ratayhteyden parantaminen sekä pienemmät korjausvelkakohteet. Itä-Suomessa toteutetaan tällä hallituskaudella yli 400 miljoonan euron edestä infrahankkeita, ministeri Ranne täsmentää.

Suomen Uutiset