Hallituksen esitys uudesta rakentamislaista sai ristiriitaisen vastaanoton ympäristövaliokunnassa.

Perussuomalaisten mukaan lakiesityksen alkuperäinen tarkoitus oli purkaa rakentamisen sääntelyä, mutta syyttää nyt hallituspuolueiden päinvastoin lisänneen hallintoa ja byrokratiaa rakentamisen alalle.

– Lakiehdotus sisältää useita uusia velvoitteita, kuten esimerkiksi rakennuksen vähähiilisyyden olennainen tekninen vaatimus tai että uuden rakennuksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki on raportoitava jatkossa rakennuslupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä. Lisäksi rakennus tulee suunnitella ja rakentaa elinkaariominaisuuksiltaan ekologiseksi ja pitkäikäiseksi – ikään kuin rakennuksia tehtailtaisiinkaan lyhytikäisiksi! Perussuomalaisten kansanedustajat Petri Huru, Mauri Peltokangas ja Sheikki Laakso toteavat.

Heikkoudet näkyvät kansantaloudessa

Perussuomalaisten mielestä kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivien yritysten kannalta nyt esillä olevien lakien aiheuttamat epävarmuustekijät heikentävät tärkeiden investointien toteutumista ja rahoitusmahdollisuuksia.

– Tämän vuoksi nyt annettavien lakiesitysten heikkoudet tulevat valitettavasti näkymään myöhemmin kansantaloudessamme niin työllisyydessä kuin kaupunkien elinvoimaisuudessakin.

SUOMEN UUTISET