Perussuomalaiset ilmaisivat valiokuntakäsittelyssä tyytymättömyytensä hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan, joka tähtää hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä. Kritiikki kohdistui erityisesti toimenpiteisiin, joita strategia vaatii, jotta kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite saavutetaan.

– Jakeluvelvoite nostetaan jopa 34 prosenttiin, joka nostaa edelleen polttoaineiden hintoja. Teollisuuden sähköistämistuki oli aivan riittämätön ja puutteellinen. Siinä missä Saksa palauttaa teollisuudelle päästökaupasta EU:n salliman maksimimäärän eli 75 prosenttia, Suomi palauttaa maksimissaan vain 25 prosenttia. Tämä on naurettavaa ja haitallista, kansanedustajat Petri Huru, Mauri Peltokangas ja Sheikki Laakso toteavat.

– Teollisuuden kurjistamisen lisäksi hallituspuolueet haluavat puuttua siihen, mitä ihmiset syövät. Ympäristövaliokunta haluaa vähemmän peltoja ja lihansyöntiä ilmastoruokaohjelmalla, vaikka kotimainen ruoka on terveellistä ja omavaraisuudenkin kannalta tärkeää, PS-kansanedustajat jatkavat.

Omavaraisuus ja huoltovarmuus huolettivat enemmänkin, sillä perussuomalaiset ilmaisivat huolensa myös turvetuotannon alasajosta ja esittivät, että esimerkiksi saha- ja turvealan yritysten kanssa tehtäisiin huoltovarmuussopimuksia, jotka velvoittaisivat kyseiset yritykset toimittamaan kriisitilanteessa puupolttoainetta ja turvetta.

Vetytalous kaataa metsiä tieltään

Vetytalous tarvitsee paljon päästötöntä energiaa, ja sen lisärakentamisessa tulee välttää merkittävän metsäkadon aiheuttamista, jotta voidaan turvata niin metsäteollisuuden tarvitsema raaka-aineen saanti kuin metsien hiilinielutkin.

– Suomi tarvitsee itsenäisen ja kokonaan oman vetystrategian jo lähitulevaisuudessa. Nyt on aika vaikuttaa päättäväisesti EU-tasolla ydinvoiman säilymiseksi taksonomian piirissä ja sen hyväksymiseksi myös päästöttömän vedyn valmistuksessa. Tämä on vetytalouden onnistumisen kannalta kriittisen tärkeää, kansanedustajat päättävät.

Perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen ympäristövaliokunnan lausuntoon.

Suomen Uutiset