Perussuomalaiset ilmaisivat valiokuntakäsittelyssä tyytymättömyytensä hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan, joka tähtää hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä. Kritiikki kohdistui erityisesti toimenpiteisiin, joita strategia vaatii, jotta kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite saavutetaan.  Lue lisää >