Asiantuntijat moittivat Marinin hallitusta energiakriisin hoidosta, jonka taustalla on vihreän siirtymän politiikkatoimet. Vielä viime talvena ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävässä toiminut Emma Kari (vihr) yritti kuitenkin uskotella, ettei ilmastotoimista pidä tinkiä lainkaan, koska ne muka suojaavat energian ja polttoaineiden hintojen nousulta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen päämäärä vihreästä siirtymästä kurittaa kansaa, sillä sähkön hinta on historiallisen korkealla ja sen arvioidaan myös pysyvän korkealla tasolla koko talven yli.

Marinin hallitus on ilmoittanut erilaisista tukitoimista, joilla kansalaisia pyritään auttamaan selviytymään sähkölaskuista talven yli. Maanantaina hallitus ilmoitti edistävänsä kertakorvausta, hintakattoa ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämistä.

Varautuminen erittäin surkeaa

Yhteistä kaikille tukimalleille on, että niitä on kyhätty kasaan valtavalla kiireellä. Hallitusta on moitittu siitä, että se on herännyt toimimaan myöhään, vaikka sähkön kallistuminen on ollut tiedossa jo kuukausien ajan. Ylen Aamussa Aalto-yliopiston tutkija Iivo Vehviläinen latasi täyslaidallisen hallituksen toiminnalle energiakriisin keskellä.

– Varautuminen energiakriisiin on varmaan yksi suurimpia epäonnistumisia Suomen taloushistoriassa, Vehviläinen sanoi ja huomautti, että kriisiin olisi voitu alkaa valmistautua ja kartoittaa vaihtoehtoja jo viime talvena.

Ideologia edellä

Viimeistään tänä talvena kaikelle kansalle on käynyt selväksi, että hallituksen edistämä kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka ei ole pystynyt ottamaan huomioon tavallisia suomalaisia, saati yrityksiä, joiden toimintaa kiristyvät ilmasto- ja ympäristövaatimukset haittaavat merkittävästi.

Vielä viime talvena ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävässä toiminut Emma Kari (vihr) yritti uskotella, että ilmastotoimista ei pidä tinkiä lainkaan, koska ne suojaavat energian ja polttoaineiden hintojen nousulta.

Karin mukaan mukaan investoinnit uusiutuvaan energiaan suojaavat suomalaisia energian hinnannousulta.

– Syy energian ja polttoaineiden korkeisiin hintoihin on fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Suomen pitkäjänteinen ilmastotyö ja investoinnit puhtaaseen energiaan suojaavat Suomea energian hinnannousulta, Kari sanoi MTV:n haastattelussa.

Lausunto ei ole vanhentunut kovinkaan kauniilla tavalla.

Tuulivoima toimii epävakaasti

Vihreiden voimakkaasti ajamat vihreän siirtymän energiaratkaisut, kuten tuulivoima, ovat epävakaita ilman säätövoimaa, ja tuulettomina päivinä niiden merkitys on olematon, jolloin energian saatavuusongelmat koskettavat kaikkia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on huomauttanut, että tällä hetkellä Suomi on jo liian riippuvainen tuulivoimasta.

Suomen Erillisverkot Oy:n johtava asiantuntija Tomi Lounema, Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja toteaa, että toteutettaessa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä tuulivoimaa edistämällä tuulivoiman luonne on päässyt unohtumaan.

– Suomessa on totuttu siihen, että kun saadaan uutta energiantuotantoa, niin on lähdetty siitä että tuotantoa myös tulee. Sen ymmärtäminen on ollut vaikeaa, että tuulivoima on sääriippuvaista. Ei ole haluttu pitää kiinni vaihtoehdoista eli huolehtia siitä, mistä saadaan sähköä silloin kun ei tuule, Lounema sanoo.

Suomi ripustautui tuontisähköön

Hän katsoo, että Suomessa on yleisesti ripustauduttu liian vahvasti ulkomaiden tuontisähkön varaan.

– Kun Venäjän tuonti putosi pois, jäljelle jäi Ruotsin ja jossain määrin Viron tuonti. Nyt kun Ruotsissakin on tiukkaa sähköstä, tuontiyhteyden kapasiteettia ei ole riittävästi ja siihenkin liittyy omat epävarmuutensa.

– Sähkömarkkina toimii markkinatalouden periaatteiden mukaan ja kytkeytyminen toisiin maihin myös hyödyttää Suomea. Samalla pitäisi kuitenkin muistaa, että valtion olisi fiksua pitää huoli siitä, että kansalaiset ja teollisuus eivät joudu pysyvään energianiukkuuden tilaan.

Louneman nykyinen työpaikka, Suomen Erillisverkot Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on huolehtia viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden viestiyhteyksistä 24/7 ja vuoden ympäri.

Turvattu sähkönsaanti on ehdoton edellytys varautumiselle, toiminnan luotettavuudelle ja kansalaisten turvallisuudelle.

Ongelma ei ratkea vain sähköä säästämällä

Kansalaisia opastetaan nyt monin eri tavoin säästämään sähköä.

– Säästäminen on ensiaputoimena tärkeä asia, mutta kriisiä ei kuitenkaan voi ratkaista pelkästään loputtomiin sähköä säästämällä, koska pidemmän päälle se johtaa kurjistumiseen, Lounema sanoo.

Hän huomauttaa, että energiakriisi ei ole pelkästään tämän talven kysymys.

– Pidemmällä aikavälillä kannan huolta siitä, että vaikeudet eivät lopu tähän talveen, koska yhteiskunta sähköistyy vauhdilla ja monia eri toimintoja sähköistetään. Sähköä siis tarvitaan jostain. Edessä on vaikeita aikoja ja tilanne vaatisi nyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua, miten tilanne ratkaistaan. Valtiovallan tehtävä olisi miettiä, miten sähköhuolto Suomessa järjestetään ja millä keinoilla tuotantokykyä on käytössä se määrä, mikä tarvitaan.

Säätövoimaa tarvitaan

Lounema painottaa, että sääriippuvaiset energiatuotantomuodot vaativat rinnalleen säätövoimaa.

– Energiajärjestelmä toimii markkinaehtoisesti, kaupallisin perustein. Jo siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa nousee puheita, että tietyt energian tuotantotavat ovat ”toksista ja pahaa” tuotantoa, niin ilman mitään lainsäädäntömuutoksiakin alan teollisuus alkaa karsastaa tuotantoa, jota ihmiset eivät pidä hyväksyttävänä.

Esimerkkinä voidaan mainita Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin päätös sulkea kivihiilivoimalat keskellä energiakriisiä. Perussuomalaiset pitää päätöstä edesvastuuttomana.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ennakoi jo talvella 2019, että kivihiilestä luopumisesta seuraisi hurja hintojen nousu.

SUOMEN UUTISET