Suomen asuntopolitiikka on alistettu vihreän ideologian ilmastopolitiikalle, jolle kaikki hallituspuolueet ovat antaneet tukensa. Sen seurauksena asuminen Suomessa on kohtuuttoman kallista. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron asuntopoliittisesta kehitysohjelmasta pitänyt kansanedustaja Toimi Kankaanniemi vaatii hallitukselta toimia maaseudun pelastamiseksi.

Tarkastusvaliokunta laati jo vuonna 2018 ansiokkaan mietinnön asuntopolitiikasta. Eduskunta hyväksyi yksimielisesti mietinnön 10 lausumaa, joista ensimmäisessä edellytettiin, että asuntopolitiikasta laaditaan kokonaisvaltainen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma, jonka hallitus antaa eduskunnalle selontekona vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Ohjausta varten hallitus asetti parlamentaarisen ryhmän. Ministeri keskeytti ohjausryhmän työn ennen kuin se pääsi asioiden ytimiin. Ohjelmaa ei siis ole valmisteltu parlamentaarisesti kuten ylivaalikautinen kahdeksan vuoden ohjelma aina pitäisi. Se ei valmistunut eduskunnan edellyttämässä ajassa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää menettelyä asuntopolitiikan väheksymisenä, kertoi kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.

Ideologia paistaa läpi

Vielä vakavampana Kankaanniemi pitää sitä, että asuntopolitiikka on alistettu vihreän ideologian ilmastopolitiikalle, jolle kaikki hallituspuolueet ovat antaneet tukensa. Samalla suomalaisten asumiseen liittyvät isot ongelmat ovat jääneet sivuseikoiksi ja suurelta osin ratkaisuja vaille.

– Asuminen Suomessa on erittäin kallista. Keskituloisilta kotitalouksilta asumiskustannukset vievät jopa puolet tuloista. Se on kohtuutonta.

– Pienituloisille kustannuksia korvataan asumistuella. Yli kahden miljardin summasta osa valuu mm. eräille ay-liikettä lähellä oleville tahoille verovapaina osinkoina ja lopulta jopa eräille puolueille asti. Osa varoista siirtyy kansainvälisille sijoittajille, jotka näin keräävät isoja voittoja. Näihin kohtuuttomuuksiin hallitus ei ole puuttumassa. Asumistuen ongelmat se on siirtänyt sosiaaliturvauudistuksessa ratkaistaviksi.

Hallitus korvasi turpeen venäläisellä hakkeella

Kustannusten alentamisen sijaan hallitus on kiristänyt energian hintaa ja asumiskustannuksia. Hallituksen räikeimpänä virheenä Kankaanniemi pitää kotimaisen, työllistävän turvetuotannon tuhoamista ja sen korvaamista Venäjältä tuotavalla hakkeella. Omavaraisuus ja huoltovarmuus unohtui, ja siitä Suomen kansa maksaa kalliin laskun.

– Me perussuomalaiset vaadimme: Palauttakaa kotimainen turvetuotanto heti! Lopettakaa hakkeen tuonti Venäjältä! On suorastaan irvokasta, että maaseutuyrittäjien turpeennostokoneita romutetaan valtion palkkiolla valtavan kriisin keskellä.

– Todettakoon vielä, että hallituksen asuntopoliittisen ohjelman ensimmäinen vuosi 2021 on takana, ja juuri se jää historiaan energiaturpeen alasajon vuotena, Kankaanniemi sanoi.

Keskittäminen ja polarisaatio on katkaistava

Hallituksen heikko EU-vetoinen aluepolitiikka kiihdyttää keskittymistä. Muutama suuri keskus kasvaa, useat maakunta- ja seutukuntakeskukset elävät pysähtyneisyyden aikaa ja maaseutukunnat kuihtuvat nopeasti. Tämä luo suuret haasteet asuntopolitiikalle. Kankaanniemi vaatii Suomen kansan jyrkkenevän polarisaation katkaisua.

– Kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, suomalaiset kärsivät asuntopulasta ja hirmuisista asumiskustannuksista. Riittävä uudisrakentaminen on yksi ratkaisu. Se alentaa asumiskustannuksia. Tähän pitää panostaa. On vaikea ymmärtää, miksi hallitus aikoo vaikeuttaa ja hidastaa kaavoitusta ja rakentamista.

Elinvoimaa tarvitaan sekä maaseudulle että kaupunkeihin

Maakunta- ja seutukuntakeskuksissa tarvitaan panostuksia, joilla niihin syntyy yrityksiä ja työpaikkoja. Niissä on valmiina asuntoja ja infra. Vain elinvoimaa puuttuu. Kankaanniemen mielestä olisi perusteltua lisätä esimerkiksi opiskelupaikkoja korkeakouluissa ja oppilaitoksissa eri puolilla maata.

– Taantuvilla maaseutualueilla hyviä asuntoja jää käyttämättömiksi ja arvottomiksi. Pahimmillaan niihin kohdistuneet lainat ajavat perheitä ahdinkoon. Missä viipyvät toimenpiteet? Esimerkiksi etätyötä ja työmatkakustannusten alentamista on syytä edistää.

– Asuntopolitiikassa tarvitaan tehokasta lainsäädäntöä, varoja sekä tiivistä yhteistyötä valtion, kuntien, pankkien ja yritysten kesken. Suurin vastuu on valtiolla. Valitettavasti selonteko ei anna vakuuttavaa kuvaa siitä, miten ongelmat ratkaistaan seuraavien seitsemän vuoden aikana.

– On tärkeää, että ympäristövaliokunta paneutuu perusteellisesti asuntopolitiikan kehittämisohjelmaan ja tarkastusvaliokunnan mietintöön, jonka eduskunta yksimielisesti hyväksyi jo kolme vuotta sitten, Kankaanniemi totesi puheenvuoronsa lopuksi.

Suomen Uutiset