Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset vaativat hallitukselta toimenpiteitä maahanmuuton kielteisten vaikutusten arvioimiseksi ja poistamiseksi asuntopolitiikan osalta. Vaatimusta perussuomalaiset perustelevat asuinalueiden turvallisuudella ja eriarvoistumisen kitkemisellä.

– Maahanmuuttopolitiikalla on iso vaikutus erityisesti suurten kaupunkien niissä osissa, joihin maahanmuuttajat keskittyvät. Vaikutukset näkyvät niin alueiden vetovoimaisuuden, asuntojen hinta- ja vuokratason kuin turvallisuudenkin heikentymisenä, kansanedustajat Petri Huru, Mauri Peltokangas ja Sheikki Laakso toteavat.

Myös ilmastotoimissa tulisi ottaa kokonaisuus huomioon

Perussuomalaiset jättivät ympäristövaliokunnassa vastalauseen valtioneuvoston selontekoon asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta. Maahanmuuton lisäksi perussuomalaisten ryhmä nosti vastalauseessa esiin autioituvan maaseudun ja hallituksen ilmastopolitiikan.

– Pyysimme hallitukselta selvityksen ilmastopolitiikan toimenpiteiden vaikutuksesta asumiskustannuksiin, sillä ilmastotoimissakin pitäisi ottaa kokonaisuus ja toimien seuraukset paremmin huomioon. Toivoimme myös, että hallitus tarttuisi esitykseemme vero- ja markkinatukien kohdentamisesta asuntopolitiikkaan, joka olisi omiaan edistämään työvoiman liikkuvuutta ja ehkäisemään maaseudun autioitumista, kansanedustajat Huru, Peltokangas ja Laakso kertovat.

Maahanmuuttopolitiikkaa uudistettava

Lopuksi ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jättivät valtioneuvoston selontekoon kuusi pontta liittyen asuntopolitiikan parantamistoimenpiteisiin.

– Koska maahanmuuttopolitiikalla on iso vaikutus erityisesti suurten kaupunkien niissä osissa, joihin maahanmuuttajat keskittyvät, ja vaikutukset näkyvät mm. alueiden vetovoimaisuuden, asuntojen hinta- ja vuokratason sekä turvallisuuden heikentymisenä, eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maahanmuuttopolitiikan uudistamiseksi siten, että maahanmuuton kielteiset vaikutukset asuntopolitiikkaan poistetaan, perussuomalaiset vaativat.

Sijoittajille asetettava tiukemmat rajat

Koska sekä kotimaisten että ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien panostukset vuokra-asuntotuotantoon ovat voimakkaasti kasvaneet viime vuosina ja sijoitusten tuoton vapaasti toteutunut kasvu on siirtynyt vuokriin ja osin kasvattanut Kelan asumistukimenoja, vaativat perussuomalaiset hallitusta selvittämään, miten sijoitustuottojen kasvulle ja asumistukivarojen siirtymiselle sijoittajille asetetaan nykyistä tiukemmat rajat.

– Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ilmastopolitiikan jokaisen toimenpiteen osalta vaikutukset asumiskustannuksiin ja toteuttaa toimenpiteet kasvun estämiseksi, perussuomalaiset esittävät myös.

Työvoiman liikkuvuutta edistettävä

Koska vaikean työttömyyden alueilla asuntojen arvo on pudonnut ja työvoimapulaa potevilla alueilla vastaavasti noussut ja tämä estää työvoiman tervettä liikkuvuutta ja ajaa kotitalouksia taloudelliseen ahdinkoon, haluavat ympäristövaliokunnan perussuomalaiset hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin myös työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi mm. asuntopolitiikkaan liittyvillä vero- ja markkinatukikeinoilla.

– Eduskunta edellyttää, että ilmasto- ja energiapolitiikan toimenpiteitä ja tavoitteita tarkistetaan tavalla, joka ottaa maksimaalisesti huomioon kotimaiset joustovarat rakentamisessa ja rakennusluvissa ilman turhaa sääntelyä.

– Eduskunta edellyttää, että kannamme kansallisomaisuudestamme parempaa huolta, joista rakennukset ovat yksi osa, toivovat ympäristövaliokunnan perussuomalaiset ponsiesityksessään.

Suomen Uutiset