Sotilasvammalaissa määriteltyihin palveluihin ja korvauksiin on oikeutettu nyt sellainen vahingoittunut tai sairastunut henkilö, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Perussuomalainen kansanedustaja Kike Elomaa ehdottaa lakialoitteessaan, että jokainen Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvellut on oikeutettu näihin etuuksiin työkyvyttömyysasteesta riippumatta.

Veteraaneja on tänä päivänä elossa enää alle 20 000 henkilöä. Sodissa palvelleiden henkilöiden työ satavuotisjuhlavuottaan viettävän itsenäisen Suomen eteen on korvaamatonta, joten on perusteltua laajentaa sotilasvammalain määrittelemiin etuuksiin oikeutettujen joukkoa kattamaan kaikki Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvelleet henkilöt, Elomaa perustelee aloitettaan.

Veteraanien keski-ikä on jo yli 90 vuotta, joten heidän asemansa parantamiseksi tehtävillä lakimuutoksilla on kiire. Lisäksi veteraanien määrä vähenee, mutta samanaikaisesti korkean iän seurauksena hoitotarve kasvaa.

– Tästä johtuen laitoshoidon palveluita tarvitaan nykyistä enemmän suhteessa veteraanien määrään ja sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen sekä vanhustenhuollon tarve lisääntyy, Elomaa sanoo.

Poistuman ja ikääntymisen seurauksena hoidon tarpeet ovat muuttuneet, ja siksi vuodelta 1948 peräisin olevan sotilasvammalain haitta-asteluokittelu ja laissa määritelty 20 prosentin työkyvyttömyysaste ei Elomaan mukaan ole enää perusteltua.

Suomen Uutiset