Kansanedustaja Martti Mölsä on tehnyt lakialoitteen, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua Kelan ja kuntien sosiaalitoimien välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietolain 12 §:ään lisätään kohta, joka mahdollistaa sen, että Kela voi luovuttaa rintamaveteraanien nimet ja osoitteet kuntien sosiaalitoimien käyttöön, jotta kunnat voivat kutsua kuntoutukseen kaikki etuuksiin oikeutetut rintamaveteraanit.

Kansaneläkelaitoksella on tiedossa rintamaveteraanien nimet ja osoitteet, mutta tiedot etuuksien saajista ovat salassa pidettävää tietoa. Voimassa oleva laki estää tiedonkulun rintamaveteraaneille ja tämä johtaa muun muassa siihen, että osa rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitetusta määrärahasta palautuu Valtiokonttoriin. Vuonna 2012 summa oli 437 000 euroa.

PS VERKKOTOIMITUS