Kansanedustaja Ari Koponen vaatii sotiemme veteraanien puolisoille ja leskille samaa tukea kuin veteraaneille. Koponen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: ”Sotiemme veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee. Ikääntymisen myötä heidän ja heidän läheistensä tuen tarve lisääntyy.”

Marraskuun alussa tulee voimaan lakimuutos, jolla kunnat velvoitetaan järjestämään kaikille rintamaveteraaneille tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut.

– Näistä palveluista sotiemme veteraanien puolisot, lesket ja sotalesket joutuvat kuitenkin maksamaan tulojensa mukaan määräytyvää asiakasmaksua, sillä tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka perusteella sotaleskille korvattaisiin esimerkiksi kotiin vietävät palvelut, kansanedustaja Ari Koponen kertoo.

Veteraanien määrä vähenee

Vuonna 2018 ja 2019 määräraha veteraaneille on ollut noin 16,2 miljoonaa euroa. Arvion mukaan vuonna 2019 veteraanien lukumäärä on 10 670 ja keskimääräinen kuntoutusraha on tällöin 1 520 euroa veteraania kohden.

Veteraanien määrä laskee vuosittain ja sen ennakoidaan laskevan ensi vuoteen mennessä noin 8 000 veteraaniin. Näin ollen myös kokonaiskustannukset pienevät vuosittain.

Leskien määrä tulee veteraanien lailla vähenemään tulevina vuosina, joten mikäli keskimääräinen määräraha pysyy ennallaan tai sitä voitaisiin kasvattaa nykyisestä, sillä voitaisiin Koposen mielestä avustaa myös sotaveteraanien leskiä.

Leski usein omaishoitaja

Koposen mielestä ei ole perustelua ajaa leskiä eriarvoiseen asemaan heidän ikääntyessään, varsinkin kun leski usein on pitkään toiminut veteraanin omaishoitajana ja tulee useimmiten toimeen pelkällä takuueläkkeellä.

– Veteraanien ja samalla leskien määrä laskee huomattavasti vuosittain. Koska määrärahoja on, miksi pienillä takuueläkkeillä elävät lesket unohdetaan kokonaan? Meillä olisi varaa nostaa myös sotaveteraanien vaimot ja lesket saman hoivan piiriin kuin rintamalla olleet miehensä, Koponen ehdottaa.

SUOMEN UUTISET