Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisten jäsen Arja Juvonen iloitsee, että valiokunta on päättänyt esittää yhteisellä lakialoitteella sotainvalidien laitoshoitoon oikeuttavan haitta-asterajan alentamista 20 prosentista 10 prosenttiin.

Yhdessä päätetty esitys on seurausta keskustelusta ja pohdinnasta siitä, miten sotainvalidien mahdollisuus päästä laitoshoivaan olisi järjestettävissä inhimillisesti ja hyvin. Lakialoitteen tarkoituksena on parantaa sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa.

– Sotaveteraanien asia on meidän kaikkien yhteinen. Meidän tulee tehdä kaikkemme, että heille annettavat palvelut ovat sujuvia ja esteettömiä. Sotaveteraanit ansaitsevat Suomelta kiitosta ja hyviä palveluja. Yhteisellä lakialoitteella valiokunta korostaa asian tärkeyttä entisestään, Juvonen kertoo.

Lakialoitteella esitetään sitä, että oikeus valtion korvaamaan laitoshoitoon koskisi jatkossa myös alhaisemman haitta-asteen omaavia sotainvalideja.

Laitos- ja hoivapaikkojen säilyttävä

Perussuomalaiset pitävät erittäin tärkeänä sitä, että vanhustenhoidon hoiva- ja laitospaikkojen riittävä saati turvataan tulevaisuudessa.

– Tähän olemme ottaneet jo kantaa lukuisia kertoja ja myös vaihtoehtobudjetissamme asiaa käsitellään. Laitospaikkojen alasajo on pelottavaa ja sen suunta on vaarallinen. Pahimmillaan seurauksena on tila, jossa hoivapaikkoja ei ole enää oman kunnan alueella, vaan ne vähäiset hajasijoitetaan pitkien matkojen päähän, Juvonen sanoo.

– Tämä on erityisesti ongelmana pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pitkien etäisyyksien maaseudulla. Me perussuomalaiset haluamme, että vanhus saa hyvää hoitoa tutussa ja turvallisessa paikassa. Se on perussuomalaisille kunnia-asia.

SUOMEN UUTISET