Vanhuksen on päästävä heti Suomessa lääkäriin ja hoivapalveluihin, kun siihen on tarvetta. Vanhusten kohdalla tulisi toteuttaa ensiavun ja kiireellisen hoidon hoitotakuu aikoja, esittää perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

– Nopea hoitoon pääsy tukee ikääntyneen kotona pärjäämistä, ennaltaehkäisee sairauksia ja yhteiskunnan kustannuksia ja luo inhimillistä hyvinvointia.

Hoivapaikka löydyttävä välittömästi

Juvosen mielestä vanhuksilla tulisi olla oma sosiaali- ja terveydenhuollon reitti, jota pitkin tämä pääsee nopeasti asiantuntevan lääkärin vastaanotolle ja tutkimuksiin. Tähän tarpeeseen vastaisivat esimerkiksi vanhusneuvolat.

– Vanhus ei mene internetin kanssa lääkäriin, vaan tarvitsee selkokieltä, puheluun vastaajaa ja henkilöä, joka ohjaa hänet oikeaan paikkaan. Terveyskeskusten niin sanotut takaisinsoittojärjestelmät tai nettiajanvaraukset ovat vanhukselle usein liian hankalia.

– Vanhuksen ja hänen omaisensa ääntä ja mielipidettä on kuultava. Kun vanhuksen kotona pärjääminen on turvatonta, hänelle olisi löydyttävä välittömästi ympärivuorokautista hoivaa tarjoava hoivayksikkö, Juvonen painottaa.

Hallituksella väärä linja

Juvonen sanoo, että hallituksen linja vähentää vanhusten laitoshoivapaikkoja on väärä.

– ”Koti on paras paikka vanhukselle” -korulauseet eivät auta, kun hoivapaikkaa tarvitaan. Hallituksen on ymmärrettävä, että hoivapaikkoja tulee tehdä ja ylläpitää – ei tuhota.

– Hoivapaikkojen kysyntä tulee kasvamaan Suomessa valtavasti. Tämä ei ole arvailua, faktat puhuvat puolestaan. Ikääntyneiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan, Juvonen muistuttaa.

SUOMEN UUTISET