Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen pitää suomalaisen vanhustenhoidon kotihoidon kehityskaarta järkyttävänä.

– Suomalaisen vanhustenhoidon suurin virhe on ollut valtava ja massiivinen laitospaikkojen alasajo, joka tulee kostautumaan meille suomalaisille rankasti.

– Yhä useampi vanhus joutuu pakotettuna viettämään vanhuuttaan kotihoidon turvin, vaikka tarvitsisi paljon enemmän. Sairaita, raihnaisia ja täysin toimintakyvyttömiä muistisairaita vanhuksia asutetaan kodeissaan. He ovat turvassa neljän seinän sisällä vain silloin, kun eivät ymmärrä avata asuntonsa ovea ja lähteä harhailemaan ulos talvipakkaseen, Juvonen paheksuu.

Kotihoitoa ei ole parannettu

Aiheesta on keskusteltu jo vuosia. Helsingin Sanomat uutisoi jo 28.1.2015 kotihoitajan työvuorosta, joka on kiireinen ja tauoton. Kotihoidettavia on paljon ja aikaa liian vähän. Lehti uutisoi myös joulukuussa 2014 omaishoitajasta, joka jouduttuaan itse sairaalaan joutuikin sairasvuoteeltaan käsin hoitamaan edelleen omaishoidettavaa.

– Hallituskaudesta toiseen suuntaus on ollut sama. Vanhustenhoidon unohdus tehtiin Stubbin hallituksen ohjelmassa, joka oli tähtäys talouskasvun, työpaikkojen, yrittäjyyden, teknologian, velan taittamisen, raiteiden, väylien ja EU-politiikan tulevaisuuteen. Ikääntyvän Suomen ja vanhusten tilanteeseen ohjelma ei ottanut kantaa.

– Tämä oli uskomatonta, sillä pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallituskaudella voimaan tulleen vanhuslain seurannan ja siihen liittyvien mahdollisten jatkotoimien huomioiminen olisi luullut olevan myös Stubbin hallitukselle tärkeää. Mutta ei nykyhallituskaan ole onnistunut vanhustenhoidon kärkihankkeessa. Kotihoitoa ei ole parannettu. Nyt niitetään näiden vuosien satoa, Juvonen toteaa.

Suomalaiset vanhukset unohdettu

Juvosen mukaan tätä alamäkeä on menty eteenpäin kaikkina näinä vuosina.

– Puhutaan, että työpaikkoja on tullut lisää ja että kiky on vaikuttanut positiivisesti. Viikosta toiseen voimme esittää soteen liittyviä kyselytunnin kysymyksiä. Mutta emme näe metsää puilta, emme näe inhimillisyyden ydintä ja suomalaisuuden juurta, suomalaisia vanhuksia. Emme ole valmiita toimimaan, sillä suomalainen vanhus on liian kallis yhteiskunnalle, Juvonen ihmettelee.

– Onko tämä oikein? Tämä ei ole oikein. Kotihoidon tilanne on katastrofissa- se viesti tulee omaisilta, vanhuksilta jotka vielä kykenevät soittamaan ja kertomaan kotihoitonsa tilanteesta, hoitajilta ja lehdistöltä.

Törkeitä heitteillejättötapauksia

Juvonen muistuttaa törkeistä heitteillejättötapauksista vanhustenhoidossa, viimeisin Helsingissä, jossa muistisairas vanhus virui kylmettyneenä ja nääntyneenä kotonaan, koska hoitajaa ei koskaan tullut.

– Oliko tämänkään vanhuksen oikea hoivapaikka oma koti? Paitsi kotihoidon resurssit on laitettava kuntoon, myös laiminlyönnit, välinpitämättömyys ja huolimattomuus tulee kitkeä suomalaisesta vanhustenhoidosta. Tämä on urakka, johon on joka tasolla sitouduttava toimimaan.

– Kotona yksin oleva huonokuntoinen vanhus on osa jännitysnäytelmää, jossa ei ole onnellista loppua, Juvonen sanoo.

Sote-ministerit ja hallitus vastuuseen

Juvosen mielestä tällaiselle kehitykselle on heti saatava stoppi ja huonokuntoiset vanhukset on saatettava arvonsa mukaiseen hoitoon, jossa apu on ympärivuorokautista.

– Sote-ministereiden on heti astuttava esiin ja vastattava kysymykseen, miksi laitoshoitoa ajetaan edelleen alas, ja miksi kotihoidon henkilöstön määrää ei ole lisätty, vaikka kotihoidettavia tulee ikkunoista ja ovista. Jos ministerit eivät kommentoi, he eivät ole oikeissa tehtävissä. Sote-ministerit ovat vastuussa. Kaikki hallitukset on vastuussa, Juvonen sanoo.

SUOMEN UUTISET