Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvoselta ei heru ymmärrystä Antti Rinteen (sd.) esitykselle, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömät voitaisiin velvoittaa työskentelemään vanhusten parissa.

Rinne antoi esityksensä 2015 ollessaan valtiovarainministerinä ja asiasta eilen muistuttaneen Iltalehden mukaan mies seisoo edelleen sen takana.

– Rinteen lausunto on varmasti vuonna 2015 tarkoitettu rakentavasti tulkittavaksi ja hyväksi yritykseksi, mutta valitettavasti tällä hetkellä lausuntoa ei voida mitenkään pitää sellaisena, vaan sille on annettava täystyrmäys. Vanhustenhoidon työnkuvaa ei voi avata näin laajalla ikkunalla, Juvonen sanoo.

Ylimääräisiä käsipareja hoitajien rinnalle

Viime kesänä hallitus heikensi ikäihmisten palvelujen laatusuositusta, jossa hoitajamitoitukseen lasketaan nykyään myös henkilö, joka osallistuu välittömään asiakastyöhön vanhustenhoivassa. Tällaiseksi luetaan uuden laatusuosituksen mukaan muun muassa kodin ja yksikön ulkopuoliset aktiviteetit, ulkoilu, kaupassakäynti ja asiointi.

– Nämä henkilöt olisivat kyllä äärettömän tärkeitä vanhustenhoivassa, mutta samalla kun tällaisella työkuvalla henkilöä nykyohjeen mukaan palkattaisiin, hänet laskettaisiin pahimmillaan myös mukaan ns. hoitajamitoitukseen ja käsiparit olisivat pois juuri sieltä, missä auttavia käsiä tarvitaan kipeästi. Vanhustenhoitoa ei saa viedä siihen suuntaan, että kuka vaan ja millä koulutuksella tahansa voisi olla osa ja tulla lasketuksi hoitajamitoitukseen, Juvonen painottaa.

– Tällaisen kehityksen sijaan meidän tulee olla vaatimassa sitä, että vanhustenhoidossa lisätään ylimääräisiä käsipareja ja henkilöstöä ammattikoulutettujen hoitajien ja hoitajamitoituksen rinnalle eli henkilöitä, jotka hoitavat asioinnin, vanhuksen ulkoilutuksen ja viriketoiminnan järjestämisen ja voivat avustaa näissä tehtävissä. Heitä tarvitaan ja heistä on puutetta.

Vastuu hoitoalan ihmisillä

Juvosen mukaan näihin tehtäviin olisi kiireesti löydettävä ihmisiä. Myös välittömän asiakastyön määritelmää tulisi tarkastaa siten, että ulkoilua ja kaupassakäyntiä hoitavaa henkilöä ei laskettaisi hoitajamitoitukseen.

– Tässä vaatimuksessa meidän tulee pitää yhtä, Juvonen sanoo.

– Valitettavasti vanhustenhoidon säästöt ovat kuitenkin vaikuttaneet siihen, että ylimääräisiä käsipareja ei vanhustenhoitoon palkata. Meidän tulee pitää huoli siitä, että ammattikoulutettuja hoitoalan ihmisiä työskentelee vanhustenhoidossa. Vastuu lääkehoidosta ja sairaanhoidollisesta osaamisesta on hoitoalan ihmisillä.

SUOMEN UUTISET