Kansanedustaja Arja Juvonen esitteli Työmiehen tuumaustunnilla perussuomalaista vanhuspolitiikkaa.

-Vanhusten asiat ovat perussuomalaisille tärkeitä, ja me myös viemme niitä eteenpäin eduskunnassa, Juvonen sanoi.

-Perussuomalaiset on vanhusystävällinen puolue ja perussuomalaiset pitävät omistaan huolta. Pidämme tärkeänä, että kun ikää tulee lisää, tarjolla on palveluja sekä myös pääsy niihin palveluihin.

Lukuisia toimia asioiden parantamiseksi

Hän esitti aluksi, kuinka perussuomalaiset on jo nyt tehnyt lukuisia toimia ja esityksiä vanhustenhuollon parantamiseksi.

– Vuoden 2011 vaalien jälkeen kaikissa toimissamme, kuten kirjallisissa kysymyksissä, talousarvioaloitteissa ja lakialoitteissa on ollut vahvasti esillä vanhusten asia, kuten hoitajamitoitus, laitoshoivapaikat, sotainvalidien palvelut, vanhuspalvelulaki, muistisairaudet, ikäihmisten palvelujen laatusuositus, vanhus- ja vammaisneuvostot, saattohoito, vanhusasiamies, omaishoitajat, vanhuksiin kohdistuvat rikokset, hoitokärsimys ja kotihoidon resurssit.

– Kaikki nämä asiat ovat perussuomalaisille tärkeitä, ja me myös viemme niitä eteenpäin eduskunnassa.

Vanhusten pääsyä lääkärille on nopeutettava

Juvonen korosti, kuinka eläkkeellä oleville kaikkein tärkein asia usein on se, että tarvittaessa pääsee lääkäriin

– Perussuomalaiset on sitä mieltä, että lääkärille ja hoivapalveluihin pääsyä on nopeutettava. Erityisen tärkeää se on ikääntyneiden kohdalla, koska odottaminen voi koitua kohtalokkaaksi. Tämän vuoksi olisi mietittävä, tulisiko ikääntyneiden hoitotakuuaikoja lyhentää. Ikääntyneiden sairastumisesta voi olla myös vakavampia seurauksia, kuten aivoverenvuotoa.

Perussuomalaiset on pitänyt esillä myös vanhusneuvolakysymystä.

– Kun sotea valmistellaan, ikääntyneille tulisi olla oma väylä, mitä pitkin pääsisi palveluihin. Ikävä tosiasia on, että kaikki on nykyään verkossa, mutta kaikilla vanhuksilla ei ole internet-yhteyttä joten tarvitaan palveluohjusta ja henkilö, joka myös vastaa puhelinsoittoihin, Juvonen painotti.

Jokainen potilasvahinko on liikaa

Perussuomalaiset kantaa erityistä huolta potilasturvallisuudesta.

– Haluamme tehdä ennaltaehkäisevää työtä potilasturvallisuuden suhteen: Meillä on asian suhteen tehty useita talousarvioaloitteita ja muita toimenpiteitä eduskunnassa. Jokainen potilasvahinko on liikaa, ja niistä seuraa aina inhimillisiä kärsimyksiä. Potilasvahinkojen ehkäisy säästää myös yhteiskunnan kustannuksia.

Ikääntyneet henkilöt tarvitsevat usein myös kotihoidon palveluja.

– Kotihoidon väylän on oltava kunnossa. Tällä hetkellä kotihoitoon kyllä yleensä pääsee, mutta sieltä saatavat palvelut riippuvat usein henkilöstön määrästä.

– Perussuomalaiset ovat pitäneet esillä sitä, että kotihoidon henkilöstömitoitus tulisi kartoittaa ja laskea. Tämä teema tulee näkymään myös perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa. Perussuomalaiset vaativat lisäresursseja vanhusten kotihoitoon, Juvonen kertoi.

Lakialoite vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta

Perussuomalaiset on äskettäin tehnyt lakialoitteen erityisen vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Valtuutetun tehtävänä olisi puuttua erilaisiin eläkeläisten ja vanhusten elämää vaikeuttaviin ongelmiin.

– Tarvitaan myös valvontaa siihen, että ikäihmisten palvelut toimivat ja ovat saatavilla kaikille yhdenvertaisesti. Vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen ei ole uusi asia, vaan olemme pitäneet asiaa esillä jo vuodesta 2011 saakka. Siitä on tehty runsaasti erilaisia toimia, ja nyt olemme vieneet sen lakialoitteen tasolle. Muita eduskuntapuolueita on pyydetty mukaan aloitteeseen.

– Se ei riitä, että vanhusten asia otetaan esille ainoastaan vaalien alla, sillä vanhusten ääni täytyy kuulua muulloinkin, Juvonen muistutti.

Omaishoidon tuki verovapaaksi

Juvonen kertoi, että perussuomalaiset vaatii lisää arvostusta vanhusten omaishoitajalle.

– Arvostus tulisi näkyä konkreettisesti siten, että omaishoidon tuki pitäisi olla verovapaata. Perussuomalaisille asia on tärkeä, ja me myös esitämme tässä verovapautta.

Omaishoitajalla on vapaapäiviä, joiden aikana hoidettava henkilö on sijaishoidossa.

– Omaishoidon sijaishoidon tulee olla laadukasta niin, että sijaishoito ei ole pelkkä huostaanotto. Sijaishoitoon tarvitaan siis lisää resursseja ja osaamista, Juvonen totesi.