Eduskunnan puhemies Paula Risikon (kok.) mukaan vanhusasiavaltuutettua parempi vanhusten asioiden valvoja olisi oikeusasiamies (IL 28.10. 2018).

– Oikeusasiamies ei pelkästään riitä. Vanhustenhoidon tilannetta tulee seurata ja sen epäkohtiin puuttua kuitenkin myös alimmilla tasoilla, sanoo vanhustenhoidon kentällä pitkään työskennellyt perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

– Vanhusasiavaltuutetun toimenkuvia tulisi perustaa alueellisesti siten, että ihmisillä olisi myös matalan kynnyksen mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan omaan lähiseudun henkilöön, joka auttaisi ja neuvoisi vanhustenhoidon kysymyksiin liittyvissä ongelmissa.

Huonokuntoisia hoidetaan yhä enemmän kotona

Juvonen muistuttaa, että Suomi on pieni maa, mutta valtavan suuri, kun katsoo vanhustenhoidon sektorin monipuolisuutta, laajuutta sekä vanhusten määrää.

– On erilaisia toimijoita ja alueellisissa eroja. Elämme vanhustenhoidon suuressa murroksessa. Huonokuntoisia vanhuksia hoidetaan entistäkin enemmän kotihoidon turvin ja valvovan silmän ulottuvuus vanhusten koteihin on heikko ja hidas.

Laiminlyönneistä voitava kertoa heti

Juvonen huomauttaa, että yhä useampi omaishoitaja on itsekin iäkäs ja sairas.

– Suomen, joka niitä mainetta maailmalla yhtenä onnellisimmista maista, tulisi osoittaa myös ryhdikkyyttä siinä, miten se hoitaa ja kohtelee ikääntyvää väestöään Suomessa.

– Monen vanhuksen onni on kadonnut ja muuttunut harmaaksi yksinäisyydeksi. Me voimme jokainen katsoa näissä asioissa peiliin ja miettiä, mitä tekisimme asioille. Selkeät vanhustenhoidon laiminlyönnit, epäkohdat, puutteet ja kaltoinkohtelut tulee voida saada kertoa heti eteenpäin. Tällaista mahdollisuutta meillä ei ole ja jos on, niin kynnys on liian korkea, Juvonen harmittelee.

Vanhuksella ei ole aikaa odottaa

Juvosen kaavailemana ”vanhuspoliisina” toimisi alueellinen vanhusasiavaltuutettu, joka käynnistäisi tarvittavia toimia heti, kun vanhus tarvitsee apua.

– Ei vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua. Vanhuksella ei ole aikaa odottaa.

Vanhusasiavaltuutettua on kokeiltu hyvin tuloksin esimerkiksi Jyväskylässä, missä Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö palkkasi vuonna 2008 Suomen ensimmäisen vanhusasiavaltuutetun.

– Valtuutettu Pauliina Takala herätteli päättäjiä ja toimi ikääntyvien äänen kuuluviin saattajansa ja vanhuspolitiikan toimijoiden yhteistyön rakentajana. Hänen tehtävänä oli myös arvioida vanhusten edun ja oikeuksien toteutumista ja seurata vanhusten elinolosuhteita. Lisäksi valtuutettu seurasi lainsäädäntöä, tiedotusvälineitä ja eri viranomaisten käytäntöjä, Juvonen kertoo.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen vanhusasiamiehen toimenkuvan perustamisesta valtakunnallisesti. Juvonen on tehnyt alueellisen vanhusasiavaltuutetun ja valvojan toimenkuvan perustamisesta valtuustoaloitteen Espoossa jo vuonna 2012.

SUOMEN UUTISET