Kiusaaminen ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen ovat nousseet merkittäväksi ongelmaksi kouluissa. Pahimmillaan ne luovat turvattoman ja levottoman oppimisympäristön, josta kaikki oppilaat ja koulun henkilökunta kärsivät. Tällainen kouluympäristö voi heikentää oppimistuloksia ja aiheuttaa pahimmillaan jopa mielenterveyden häiriöitä oppilaille. Myös opettajat kärsivät.

– Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen nuorille voisi ehkäistä vihapuhetta, koulukiusaamista, yksinäisyyttä ja syrjintää, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ritva Elomaa.

– Hyviä käytöstapoja ja vuorovaikutustaitoja tulisi opettaa entistä enemmän alakouluissa ja erityisesti yläkouluissa, joissa ongelmia esiintyy eniten. Oppilaat oppisivat toimimaan paremmin itsensä ja toistensa kanssa. Näitä taitoja tarvitaan läpi koko elämän.

Kunnilla mahdollisuus vaikuttaa

Elomaan mielestä valtakunnallista tuntijakoa ei tarvitse muuttaa, jos opetusta sisällytetään alakoulussa luokanopettajan opetusaikaan ja yläkoulussa luokanvalvojan tuntiin viikoittain. Myös kunnilla on mahdollisuus lisätä tunne- ja vuorovaikutustaitoja paikalliseen tuntijakoon.

– Ylöjärven kunnassa on syksystä 2016 tarjottu valinnaisena aineena 1. ja 2. luokalle sekä yläkouluun 7. ja 8. luokille tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Toivon, että muissakin kunnissa innostutaan tästä, Elomaa sanoo.

SUOMEN UUTISET

Tagit