Espoon perussuomalaiset ry ei puolla tili- ja vastuuvapauden myöntämistä Länsimetro Oy:n vastuuhenkilöille tulevassa yhtiökokouksessa. Yhdistys vaatii myös salaiseksi julistettua Länsimetron aineistoa erityistilintarkastajien käyttöön.

– Länsimetron rakennuskulujen ylitykset ja valmistumisen viivästyminen edellyttävät Perussuomalaisten mielestä puolueetonta selvitystä yhtiön johdon mahdollisista virheistä ja johdon vastuusta. Ennen tällaista selvitystä ei Länsimetron johdolle tule myöntää vastuuvapautta, Espoon PS:n puheenjohtaja Maija Saimalahden ja Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Teemu Lahtisen lähettämässä tiedotteessa todetaan.

– Espoon Perussuomalaiset katsovat, että puolueettoman selvityksen tekemiseksi Espoon kaupungin konsernijaoston tulee ohjeistaa kaupungin edustaja yhtiökokouksessa esittämään tili- ja vastuuvapaudesta päättämisen siirtämistä siihen saakka kunnes vastuukysymykset on tutkittu. Niiden tutkimiseksi kaupungin käynnistämässä erityistilintarkastuksessa on tarkastajien saatava käyttöönsä myös salaiseksi julistettu Länsimetron aineisto.

– Erityistilintarkastuksessa on arvioitava, ovatko Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenet syyllistyneet Espoon kaupungin etua yhtiön osakkaana vahingoittaneisiin laiminlyönteihin.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ennen Länsimetro Oy:n yhtiökokousta toukokuussa ohjeet kaupungin edustajalle toiminnasta yhtiökokouksessa. Espoon Perussuomalaiset ry vaatii, että konsernijaosto ohjeistaa kaupungin äänivallan käyttäjää esittämään yhtiökokouksessa Länsimetron johdon vastuuvapaudesta päättämisen lykkäämistä ja erityistilintarkastuksen toimittamista johdon mahdollisten laiminlyöntien selvittämiseksi.

SUOMEN UUTISET