Espoon kaupungissa ovat toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon menot kasvaneet lyhyessä ajassa erittäin voimakkaasti ja ennakoimattomasti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä halusi Jukka Kilven johdolla selvityttää maahanmuuton yhteyden näiden menojen sekä asuntohakemusten kasvuun Espoossa, mutta esitys tyrmättiin Espoon valtuustossa eilen äänin 62-9.

– Espoo on voimakkaasti muuttovoittoinen kunta. Kaupungin väkimäärä kasvaa noin neljällätuhannella asukkaalla vuodessa, ja sellainen tieto meille on annettu, että kaksi kolmasosaa uusista asukkaista käyttää kotikielenään jotain muuta kuin kumpaakaan kotimaista. Tästä voisi päätellä, että kysymys on nimenomaan maahanmuuttajista, Kilpi uskoo.

Ongelmista halutaan vaieta

Kilven ja Espoon Perussuomalaisten mielestä olisi kaupungin talouspolitiikan kannalta välttämätöntä selvityttää, johtuuko Espoon kuntataloudelle valtavat paineet aiheuttanut menokehitys hallituksen maahanmuuttopolitiikasta – tai pikemmin sen puuttumisesta. Tähän kysymykseen ei kuitenkaan tietoa haluta antaa.

– Tilanne ei suinkaan ole ainutkertainen eikä pelkästään Espoota koskeva. Muuallakin Suomessa on sattunut, ettei tällaisiin kysymyksiin vastausta saa, koska halutaan välttää keskustelua maahanmuuttopolitiikan puuttumisen aiheuttamista mahdollisista ongelmista, Kilpi toteaa.

Suomeen tarvitaan järkevä maahanmuuttopolitiikka

Kilpi itse uskoo, että maahanmuuton ja sosiaalimenokehityksen välillä on olennainen yhteys, sillä suuri osa maahanmuuttajista on sosiaaliturvan tai erikoissairaanhoidon tarpeessa. Täsmällisiä laskelmia on tiedon puutteessa kuitenkin mahdotonta tehdä.

– Emme halua yhdeltäkään Suomessa asuvalta maahanmuuttajalta kieltää heille kuuluvaa sosiaaliturvaa tai toimeentulotukea, vaan ainoastaan herättää keskustelua siitä, mihin hallituksen maahanmuuttopolitiikan puuttuminen johtaa ja millaisia vaikutuksia sillä on hyvinvointivaltion rakenteelle. Suomeen tarvitaan järkevä maahanmuuttopolitiikka, joka estäisi Espoon kaltaisten kaupunkien taloudellisen perustan romahtamisen, Kilpi painottaa.

MIKA MÄNNISTÖ