EU:n ulkopolitiikan johtaja Federica Mogherini on pyytänyt apua YK:n turvallisuusneuvostolta, jotta Välimerellä tapahtuva ihmissalakuljetus saataisiin pysäytettyä. Mogherini painotti neuvostolle, että EU haluaa pelastaa ihmishenkiä. Välimerellä on kuollut tänä vuonna arviolta yli 1 800 laitonta siirtolaista veneturmien yhteydessä.

EU:n toimet tähtäävät kolmella eri tavalla salakuljetuksen torjumiseksi. EU hakee YK:n turvallisuusneuvostolta lupaa operaatioon, jossa salakuljetuksessa käytettäviä aluksia voitaisiin tuhota satamissa. EU:ssa mietitään lisäksi pakolaisten tasaisempaa sijoittautumista eri EU:n jäsenmaihin. Suomen osuuteen ei odoteta suuria muutoksia, sillä Suomi on jo tähän astikin vastaanottanut pakolaisia. Kolmanneksi EU miettii keinoja lopettaa salakuljetus luomalla laillisen väylän siirtolaisille.

EU:n jäsenmaita hiertää toinen suunnitelma, jossa eri jäsenmaita velvoitettaisiin vastaanottamaan pakolaisia Euroopan ulkopuolelta. Saksa ja Ranska tukevat ajatusta. Iso-Britannia, Unkari, Slovakia ja Viro kuitenkin vastustavat ajatusta, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Alusten upottaminen
vaatii sota-alusten käyttöä

Mogherini kertoi, että EU:n alukset varmistaisivat ennalta, että laivat ovat upotushetkellä tyhjiä. Salakuljetukseen käytettyjen alusten tunnistaminen ja erottaminen esimerkiksi kalastusaluksista on kuitenkin haasteellista.

Turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenmaista Venäjä ja Kiina ovat epäileväisiä operaatioiden menestyksestä. Kumpikin maa voi estää turvallisuusneuvoston mandaatin laivanupotukseen. Alusten upottaminen vaatii sota-alusten käyttöä.

Jo 60 000 salakuljetettua
ihmistä tänä vuonna

Aluksia upotettaisiin Libyan satamisssa. Libyasta on tullut suuri lähtömaa Välimeren ihmissalakuljetukselle, sillä maan olot ovat epävakaat. Salakuljetus kiihtyi viime vuonna, ja on jatkunut kuluvana vuonna vilkkaampana. YK:n arvioiden mukaan Välimeren kautta on salakuljetettu jo 60 000 ihmistä alkuvuoden aikana.

Henri Myllyniemi