Suomi kannattaa EU-tason takaisinottosopimuksen laatimista Nigerian kanssa. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden paluita ja palautuksia, torjua laitonta maahanmuuttoa ja vähentää laitonta maassa oleskelua.

Suomi katsoo EU-tason sopimuksen Nigerian kanssa kannatettavaksi, sillä yhteiskunnan turvallisuustilanteen sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää, että laittomasti maassa oleskelevat henkilöt poistuvat tai heidät poistetaan maasta mahdollisimman tehokkaasti.

EU:lla sopimuksia jo useiden maiden kanssa

Suomella ei ole Nigerian kanssa kahdenvälistä sopimusta tai järjestelyä, eikä Suomi yksittäisenä jäsenvaltiona pysty rakentamaan yhtä kattavaa sopimusverkosta kuin unioninsopimusten osapuolena.

– Euroopan unionilla on takaisinottosopimuksia jo useiden valtioiden kanssa. Suomi näkee takaisinottosopimukset keskeisinä välineinä laittoman maahanmuuton torjunnassa, sisäministeriö tiedotti viime viikolla.

SUOMEN UUTISET