Suomi on yhdessä Norjan, Tanskan, Viron, Liettuan, Latvian ja Puolan kanssa julkaissut Euroopan komissiolle suunnatun kirjeen, jossa komissiolta peräänkuulutetaan toimia, jotta jäsenvaltioilla olisi tehokkaampia työkaluja torjua maahantulon välineellistämistä.

Kirjeen allekirjoittaneet EU:n ja Schengen-alueen valtiot katsovat, että jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa tilapäisesti poiketa voimassa olevasta EU-lainsäädännöstä välineellistetyn maahantulon tilanteissa kansallisen turvallisuutensa suojaamiseksi, kerrotaan sisäministeriön tiedotteessa.

Kirjeessä peräänkuulutetaan komissiolta tähän liittyviä lakialoitteita, jotka tulisi sisällyttää seuraavan komission ohjelmaan.

– Hybridihyökkäyksiin vastaaminen ja niiden torjuminen ei ole vain tiettyjen jäsenmaiden intressi vaan koko Euroopan unionin asia. Turvallisuusympäristömme muuttuu koko ajan ja EU:n täytyy pystyä takaamaan oma turvallisuutensa kaikissa tilanteissa, sanoo sisäministeri Mari Rantanen.

Palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle?

Suomi julkaisi toukokuun puolivälissä 14 muun EU:n jäsenvaltion kanssa toisen Euroopan komissiolle osoitetun kirjeen, jossa hahmotellaan tarvetta innovatiivisiin maahanmuuttoratkaisuihin.

– Juuri hyväksytty maahanmuutto- ja turvapaikkapakti auttaa EU:ta hallitsemaan paremmin muuttoliikkeen sisäistä ulottuvuutta. Sen sijaan ulkoisen ulottuvuuden tehostamiseksi tarvitaan uusia lähestymistapoja.

– Kolmansien maiden kanssa tulee pyrkiä kattaviin kumppanuuksiin. Palautusten osalta on arvioitava myös EU:n ulkopuolisten palautuskeskusten mahdollisuutta. Maahantulon välineellistämisen kohteeksi joutuvien jäsenmaiden on pystyttävä varmistamaan kansallinen turvallisuutensa ja EU:n yhteiset ulkorajat, sisäministeriö tiedottaa.

Kirjeessään 15 jäsenmaan ryhmä alleviivaa komissiolle tarvetta monen tyyppisille toimille ja työkaluille – sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan merkitystä sekä kansallisella että EU-tasolla.

SUOMEN UUTISET