Suomi on yhdessä Norjan, Tanskan, Viron, Liettuan, Latvian ja Puolan kanssa julkaissut Euroopan komissiolle suunnatun kirjeen, jossa komissiolta peräänkuulutetaan toimia, jotta jäsenvaltioilla olisi tehokkaampia työkaluja torjua maahantulon välineellistämistä.  Lue lisää >