Maataloustukien maksatusten myöhästyttäminen on kirvoittanut Eduskunnassa kirjallisen kysymyksen. Suomalaisten maanviljelijöiden tilanteesta huolestunut kansanedustaja Anne Louhelainen (ps.) kummastelee torstaina jättämässään kysymyksessä, miten tällaista voi tapahtua tilanteessa, jossa tuottajahinnat ovat laskeneet ja maatalouden kannattavuus on jo valmiiksi huono.

Kysymyksessään Louhelainen toteaa, että tukien myöhästyminen tulee näkymään maanviljelijöiden arjessa jopa ruokalautasella asti. Venäjän tuontikiellon sekä heikon markkina- ja taloustilanteen takia tuottajahinnat ovat laskeneet ja maatalouden kannattavuus on jo valmiiksi huono. Epävarmuutta aiheuttaa lisäksi se, että päätökset EU-tuista suomalaisille maidontuottajille, jotka kärsivät Venäjän asettamista pakotteista, ovat edelleen tekemättä.

Maataloustukien maksamisen myöhästyminen johtuu EU:n maatalouspolitiikan uudistuksista sekä valvonnoista vastaavien ELY-keskusten yt-neuvotteluista. Tukia ei voida maksaa ennen kuin valvonnat on tehty.

– Maataloustuet ovat olleet viljelijöille turvaverkko, jonka myötä investointeja on voitu tehdä. Maatalouden kurjistuessa myös lukuisat suomalaiset työpaikat ovat vaarassa. On epäoikeudenmukaista, että viljelijät joutuvat hallinnon resurssipulan maksumiehiksi. Kun ELY-keskusten resursseja edelleen vähennetään, onko mahdollista, että tällaiset toimintamallit ja tukien maksatuksen myöhästyminen jäävät pysyviksi käytännöiksi, Louhelainen kysyy.

PS VERKKOTOIMITUS