EU:n oikeusministerit hyväksyivät terrorismirikoksia koskevan direktiiviehdotuksen oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa Brysselissä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen EU:n ulkopuolelle sekä tällaisten matkojen rahoituksen, järjestämisen ja edistämisen.

– On hyvä huomata, että EU:n koneisto pystyy tarvittaessa toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Nyt luomme tarpeellista uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaamman puuttumisen terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvaan matkustamiseen. Tärkeintä minusta on se, että voimme jo ennalta estää vierastaistelijoiksi lähtevien matkustamisen, oikeus- ja työministeri Jari Lindström painottaa.

Neuvottelutulos on kompromissi

Hallitus on linjannut turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan, että Suomi kriminalisoi matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen.

– Kokouksessa saavutettu neuvottelutulos on kompromissi. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja Euroopan unionin allekirjoittama Euroopan neuvoston lisäpöytäkirja velvoittavat kriminalisoimaan matkustamisen muualle kuin kansalaisuusvaltioon tai asumisvaltioon. Nyt edessämme oleva ehdotus kriminalisoi matkustamisen EU:n ulkopuolelle. Direktiivin kriminalisointivelvoite näyttää siis olevan suppeampi kuin sen taustalla olevissa kansainvälisissä asiakirjoissa.

– Direktiivin kriminalisointivelvoitteet ovat varsin laajoja, mikä korostaa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä velvoitteiden toteuttamisessa, Lindström sanoo.

Terrorismirikoksia koskeva direktiiviehdotus hyväksytään lopullisesti Euroopan parlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

SUOMEN UUTISET