Euroalueen teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi pieneni tammikuussa lukemaan 50,5. Indeksi on pienentynyt puolen vuoden ajan yhtä soittoa. Indeksilukema 50 merkitsee eroa kasvun ja supistumisen välillä. Ostopäällikköindeksiä seurataan tarkasti, sillä se ennakoi bruttokansantuotteen kehitystä.

Tutkimuslaitos IHS Markitin julkaisema ostopäällikköindeksi on euroalueella nyt alimmillaan sitten marraskuun 2014. Saksan ja Italian indeksit painuivat alle viidenkymmenen, mikä tarkoittaa maiden teollisuustuotannon supistuvan.

Saksan lukema oli 49,7 ja se oli pienin lukema viiteenkymmeneen kuukauteen.

Italian tilanne murheellinen

Italian indeksilukema on Saksaa murheellisempi. Tammikuun indeksilukema 47,8 on alhaisin 68 kuukauteen. Teollisuustuotannon lasku syveni joulukuusta.

Italian pitkään jatkuneen budjettikiistan sovun olettamus oli, että Italian talous kasvaisi. Jos bruttokansantuote supistuu, menee samalla pohja pois budjetin alijäämäsäännöiltä. Italian taantuma alkoi viime vuoden syksyllä ennakkotietojen mukaan, kun maan bruttokansantuote supistui kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

Italian 10-vuotisten joukkovelkakirjojen jälkimarkkinakorko kohosi viime perjantaina, mikä kertoo sijoittajien olevan levottomia Italian talouden tilasta.

Henri Alakylä