Tagi: Ostopäällikköindeksi

Saksan teollisuuden ahdinko on vaarassa voimistua entisestään. Tulevaa talouskasvua hyvin ennakoiva ostopäällikköindeksi kertoo Saksan teollisuuden supistuvan vauhdikkaammin. Maalle tärkeä autoteollisuus on vaikeuksissa.  Lue lisää >

Euroalueen teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi pieneni tammikuussa lukemaan 50,5. Indeksi on pienentynyt puolen vuoden ajan yhtä soittoa. Indeksilukema 50 merkitsee eroa kasvun ja supistumisen välillä. Ostopäällikköindeksiä seurataan tarkasti, sillä se ennakoi bruttokansantuotteen kehitystä.  Lue lisää >