Brittiläinen talouslehti Financial Times kyseenalaistaa EU:n komission uudistuksen laillisuuden. Komissio pyrkii sujuvoittamaan pankkien uudelleenjärjestelyä ja alasajoa nykyisen eurokriisin tapaisissa tilanteissa. Asiasta kertoi Suomessa ensin Verkkouutiset.

FT:n pääkirjoituksen mukaan em. toimenpiteet aiheuttavat sijoittajille huomattavia tappioita. Tällaisessa tilanteessa päätöksien laillisen pohjan on oltava vahva, sillä pankkien alasajosta seuraa varmasti oikeuskäsittelyitä. Mikäli päätöksellä ei ole selkeää laillista pohjaa, vaarana on, että koko euroalue päätyy sekasortoon, FT toteaa.
Lehti muistuttaa, että nykyisset säännöt eivät anna EU:n viranomaisille oikeutta määritellä, kuinka sortuvia pankkeja kohdellaan. Saksa vastustaa komission esitystä juuri heikon laillisuuden vuoksi. Saksa ehdottaa tilalle kansallisten pankkivalvojien tiiviimpää yhteistyötä.

Veli-Pekka Leskelä