Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 9.4.2013 nuorisojärjestöille myönnetyistä avustuksista. Rahaa jaetaan kaikkiaan 11 293 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista, ja päätöksen niistä tekee urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas.).

Ministeriön tiedotteen mukaan avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon järjestöjen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus sekä lisäksi toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys ja aktiivisuus nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

Puolueiden nuorisojärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääsääntöisesti, joskaan eivät täysin, suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnanpolitiikassa. Niinpä Kokoomuksen Nuorten Liitto sai avustusta 650 000 euroa, Sosialidemokraattiset Nuoret 557 500 euroa, Suomen Keskustanuoret 670 000 euroa, Vasemmistonuoret 318 500 euroa, Svensk Ungdom 222 500 euroa ja Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret 47 000 euroa.

Räikeän poikkeuksen muodostaa Perussuomalaiset Nuoret, jolle ministeri Arhinmäki on myöntänyt avustusta 20 000 euroa.

Perussuomalaiset ovat eduskunnan kolmanneksi suurin ryhmä. Perussuomalaiset Nuoret on aktiivinen ja nopeasti kasvava järjestö. On vaikea ymmärtää, miksi esim. Ruotsalaisen Kansanpuolueen nuorisojärjestö saa julkisista varoista 11 kertaa ja Vasemmistonuoret 16 kertaa enemmän tukea kuin Perussuomalaiset Nuoret. On välttämätöntä, että urheilu- ja kulttuuriministeri Arhinmäki selittää avoimesti, millä kriteereillä ja mittareilla Perussuomalaisten Nuorten toiminta on niin radikaalisti vähemmän laadukasta, laajaa tai taloudellista tahi yhteiskunnallisesti vähemmän merkittävää kuin muilla poliittisilla nuorisojärjestöillä, että avustuksissa nähtävä epäsuhta voidaan perustella ministeriön julkilausutuilla jakoperusteilla.

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Julkisista varoista annetuista avustuksista päättävä ministeri ei näin ollen voi syrjiä yhtä nuorisojärjestöä ja siinä toimivia ihmisiä esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteiden perusteella.

Perussuomalaiset Nuoret on tehnyt avustuspäätöksestä oikaisupyynnön, mutta koska tilanne on jatkunut vuodesta toiseen samankaltaisena, on perusteltua, että ministeri Arhinmäki käsittelee asiaa julkisesti ja näin hälventää heränneet epäilyt mielipiteeseen ja vakaumukseen perustuvasta syrjinnästä.

Jussi Halla-aho