Enemmistö eli 63 prosenttia suomalaisista ei hyväksy laittomasti maassa oleskelevien eli niin sanottujen paperittomien maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluita. Ainoastaan 29 prosenttia kannattaa niitä.

Luvut ilmenevät perussuomalaisten TNS-gallupilla huhtikuussa teettämästä tutkimuksesta.

– Perussuomalaiset on johdonmukaisesti tuonut esille laittomasti maassa olevien aiheuttamia kustannuksia ja kritisoinut tehtyjen selvitysten huonoa tasoa. Esimerkiksi Helsinki ei huomioi laskelmissaan erikoissairaanhoitoa tai houkuttelevuuden lisääntymistä, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kritisoi.

– Jo aiemmin useat infektioyksiköiden lääkärit, kunnat, sairaanhoitopiirit ja jopa ministeriöt ovat esittäneet, että ilmaishoito on vetovoimatekijä maista, joissa hoidon saaminen ei ole mahdollista. Kustannusten lisääntymisen ohella laittomasti maassa olevien oikeuksien lisääminen kasvattaa kansanterveydellisiä ongelmia esimerkiksi vaikeiden tartuntatautien lisääntymisen myötä, Halla-aho huomauttaa.

Suomalaiset perussuomalaisten linjoilla

Helsinki on tehnyt päätöksen laajentaa laittomasti maassa oleskelevien palveluita kiireellisestä ns. ”välttämättömään” eli käytännössä minkä tahansa todetun sairauden tai tilan edellyttämään hoitoon ja esimerkiksi rokotuksiin. Vastaavia päätöksiä on tehty esimerkiksi Turussa ja Espoossa. Palveluiden lisäksi näille henkilöille annetaan monessa kunnassa maksusitoumuksia ja jopa käteistä rahaa.

– Suomalaiset ovat perussuomalaisten linjalla. Aiemmin on jo käynyt selväksi, että suurin osa kannattaa myös vaatimustamme ottaa laittomasti maassa oleskelevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön. Kansalaiset alkavat olla hyvin maahanmuuttokriittisiä, vaikka päätöksentekijät jatkavat solidaarisuuslinjallaan, Halla-aho huomauttaa.

Puolueet eivät kuuntele äänestäjiään

Perussuomalaisten teettämästä gallupista ilmenee myös, että hallituspuolueiden äänestäjistä 73 prosenttia kannattaa perussuomalaisten näkemystä – oppositiostakin lähes 60 prosenttia.

– Kun muut puolueet vastustavat esityksiämme, ne eivät näytä ymmärtävän, että niiden omatkin kannattajat ovat hyvin kriittisiä laittoman maassa oleskelun suhteen. Myöskään sukupuolten välillä ei enää juurikaan ole eroa suhtautumisessa asiaan, Halla-aho toteaa.

SUOMEN UUTISET