Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Leena Meri ottavat tiedotteessaan kantaa Suomen turvapaikkapolitiikkaan. Suomen Uutiset julkaisee tiedotteen kokonaisuudessaan.

Italiaan on tänä vuonna saapunut n. 20% enemmän siirtolaisia kuin vuonna 2016. Tulijat ovat pääasiassa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta saapuvia elintasosiirtolaisia, jotka käyttävät hyväkseen EU-maiden turvapaikkajärjestelmiä ja Välimerelle muodostunutta, ihmissalakuljettajien ja kansalaisjärjestöjen ylläpitämää kuljetuspalvelua.

Sisäministeri Paula Risikko on antanut ymmärtää, että Suomen tulisi auttaa Italiaa ottamalla vastaan sinne saapuneita siirtolaisia. Tämä on vastuutonta puhetta. Ensinnäkin: Suomeen on vuodesta 2015 alkaen tullut väkilukuumme suhteutettuna erittäin paljon ns. spontaaneja turvapaikanhakijoita eli ihmisiä, jotka ovat kulkeneet usean turvallisen EU-maan läpi päästäkseen jättämään turvapaikkahakemuksen Suomeen. Toiseksi: Suomi kuuluu niiden harvalukuisten maiden joukkoon, joilla on kansallinen kiintiöpakolaisjärjestelmä. Muutenkin suhteellisen suurta pakolaiskiintiötä on viime vuosina entisestään kasvatettu. Kolmanneksi: Suomi on Maltan ohella ainoa EU-maa, joka on toteuttanut täysimääräisesti vuonna 2015 sovittuja turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja Italiasta ja Kreikasta.

Suomi on kokonaisuutena arvioiden ottanut liikaa ”vastuuta” kannettavakseen. Muut paljon spontaaneja turvapaikanhakijoita vastaanottaneet maat, kuten Itävalta, Unkari ja Tanska, eivät ole toteuttaneet sisäisiä siirtoja lainkaan tai ainoastaan nimeksi. Verrokkimaista Tanska on lisäksi jäädyttänyt kansallisen kiintiöpakolaisjärjestelmänsä toistaiseksi.

Perussuomalaiset katsovat, että Suomen tulee lopettaa välittömästi sisäiset siirrot Italiasta ja Kreikasta ja kieltäytyä osallistumasta uusiin taakanjakojärjestelyihin. Sisäiset siirrot eivät ratkaise siirtolaiskriisiä vaan pahentavat sitä, sillä ne luovat siirtolaisille houkuttimen saapua meren yli Italiaan ja Kreikkaan.

Lisäksi kansallinen kiintiöpakolaisjärjestelmä on jäädytettävä, kunnes turvapaikkashoppailijoiden vaellus Euroopan sisällä ja muiden maiden kautta Suomeen saadaan kuriin.

Niinikään Suomen on Keski-Euroopan maiden tavoin palautettava tilapäisesti rajavalvonta Ruotsin-vastaiselle rajalle. Turvapaikanhakijoiden saapuminen Ruotsista tuhoaa turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden.

EU:n tasolla Suomen tulee työskennellä sen hyväksi, että tekeillä oleva yhteinen turvapaikkajärjestelmä ottaa huomioon tämän päivän siirtolaisuuden realiteetit eikä luo siirtolaisille epäterveitä sosiaaliturvaan, oleskelulupiin tai perheenyhdistämiseen liittyviä houkuttimia. On ensiarvoisen tärkeää lopettaa hallitsematon liikenne Välimerellä tekemällä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, ja toisaalta estää sekundäärinen muuttoliike Schengen-alueen sisällä ottamalla käyttöön rajavalvonta sisärajoilla.

Jussi Halla-aho, Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja

Leena Meri, Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja