Puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi tuumaustunnilla, että sotea ollaan lykkimässä eteenpäin väärien syiden vuoksi. Halla-aho näkee ongelmia sekä huonoissa päätöksissä että päätösten takana olevissa vaikuttimissa.

– Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun päätöksentekoa ohjaavat epäterveet vaikuttimet. Soteuudistuksen valinnanvapaus hallituksen ajamassa muodossa on saanut tyrmäyksen lähes kaikilta asiantuntijoilta. Alunperin tavoiteltujen kustannussäästöjen sijaan uudistus todennäköisesti nostaisi terveydenhoidon kustannuksia ja tämän lisäksi heikentäisi terveyspalvelujen saatavuutta, Halla-aho kommentoi.

– Kyseessä on tulonsiirto veronmaksajalta terveysalan yksityisten jättiläisten taskuihin. Kuvaavaa on, että edes hallituksen sisällä uudistuksella ei näytä olevan aitoa poliittista tukea muualla kuin kokoomuksen oikeassa laidassa. Kuvaavaa on myös, että kokoomuksella on vahvat henkilökytkökset edunsaajiin eli mainittuihin yrityksiin.

– Keskusta tukee soteuudistusta lähinnä saadakseen himoamansa maakuntahallinnon, joka palvelee sen omia poliittisia intressejä, ei kansalaisten etua. Kaavailtujen maakuntien määrä on asiantuntija-arvioiden mukaan tarpeettoman suuri soteuudistusta silmälläpitäen, eikä se käytännössä vahvista paikallista itsehallintoa. Siniset tukevat molempia hankkeita, ja mitä tahansa kokoomuksen ja keskustan hankkeita, pitääkseen kiinni ministerisalkuistaan niin pitkään kuin mahdollista.

– Ongelma ei siis ole pelkästään huonoissa päätöksissä vaan päätösten takana olevissa vaikuttimissa.


Tuumaustunti. 1 h 9 min.

SUOMEN UUTISET