Eduskunnan hallintovaliokunta on eilen antanut mietinnön koskien hallituksen esitystä kuntajakolain muuttamisesta. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Pirkko Mattila, Jussi Halla-aho ja Reijo Hongisto jättivät mietintöön vastalauseen, jossa esitetään lakiesityksen hylkäämistä.

Perussuomalaiset  vastustavat hallituksen ehdottamaa kuntarakennetta, koska sen tuloksena kymmenet kunnat menettäisivät itsenäisyytensä ja toteuttamansa paikallisen itsehallinnon sekä demokratian. Lisäksi esitys on monien valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan perustuslain vastainen.

– Tarkka tieto sote-uudistuksesta on kunnille oleellista jo siinä vaiheessa, kun ne ovat päättämässä, minkä kunnan tai kuntien kanssa yhdistymistä lähdetään mahdollisesti selvittämään. Nyt kunnat eivät näitä tietoja ole saamassa. Sote-rakennelain hyväksyminen on edellytys kuntien ilmoitusvelvoitteille ja kuntarakenneselvitykselle, perussuomalaiset täsmentävät.

Hallitus käyttää heidän mukaansa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta vipuvartena kuntauudistukselle. Näin saadaan aikaan vain hallinnollisesti sekava järjestelmä ja erikoissairaanhoidon pirstaloituminen. Perussuomalaiset eivät voi tällaista hyväksyä. Sen sijaan perussuomalaiset kannattavat Suomen palvelukunnat -ohjelman mukaisesti perusterveydenhuollon siirtämistä sairaanhoitopiireille.

– Tämä on nopein ja tehokkain tapa parantaa perusterveydenhuollon tilaa. Samalla toimivat rakenteet säilyvät eikä erikoissairaanhoito vaarannu. Lisäksi lähipalvelut on turvattava lailla.

Kuntauudistus ei tarjoa keinoja elinkeinoelämän piristämiseksi, vaikka yksi kuntauudistuksen tavoitteista on hallituksen esityksen mukaan ollut kuntien elinkeinopolitiikan edistäminen.

– Herää kysymys, tarkoitetaanko elinkeinoelämän piristämisellä pelkästään kunnallisten palvelujen yksityistämistä.

Perussuomalaiset vaativat, että kuntauudistus palautetaan parlamentaariseen valmisteluun.

– Myös perustuslakivaliokunta päätyi kannattamaan tätä näkemystä omassa lausunnossaan. Se on ainoa keino saada aikaan paremmin toimiva järjestelmä ja toteuttaa uudistus siten, että se ei tyssää seuraavaan vaalikauteen.