Tagi: Suomen palvelukunnat

JARNO MELA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset on saanut valmiiksi uuden vaiheen kesällä julkaistusta omasta kunta- ja palvelurakenneohjelmastaan nimeltään Suomen palvelukunnat -ohjelma. Palvelukunnat-ohjelma perustuu peruskunta-piirikunta-pohjaiseen järjestämismalliin, jossa peruskunta on keskeinen vaikuttaja ja piirikunta vastaa peruskuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden järjestämisestä. Keskipisteessä on perussuomalaisten mukaan palveluja tarvitseva ihminen, jonka hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja ihmisarvosta huolehditaan. Suomen palvelukunnat -ohjelmasta tarkemmin täällä >  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä nosti tänään esiin perussuomalaisten Suomen palvelukunnat -ohjelman hallituksen kuntarakennelakia koskeneessa käsittelyssä. Perussuomalaisia syytetään jatkuvasti vaihtoehdottomuudesta. Mäntylän mukaan perussuomalaisilla on ohjelma, jossa kiinnitetään huomioita mm. kahteen merkittävään seikkaan: lähipalveluihin ja rahoitukseen, toisin kuin hallituksen esityksessä. – Hallituksen esityksessä ei ole esimerkiksi määritelty mitä lähipalveluilla tarkoitetaan. Perussuomalaiset vaativatkin lähipalvelulakia, jossa määritellään kriteerit palvelujen...  Lue lisää >

Eduskunnan hallintovaliokunta on eilen antanut mietinnön koskien hallituksen esitystä kuntajakolain muuttamisesta. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Pirkko Mattila, Jussi Halla-aho ja Reijo Hongisto jättivät mietintöön vastalauseen, jossa esitetään lakiesityksen hylkäämistä. Perussuomalaiset  vastustavat hallituksen ehdottamaa kuntarakennetta, koska sen tuloksena kymmenet kunnat menettäisivät itsenäisyytensä ja toteuttamansa paikallisen itsehallinnon sekä demokratian. Lisäksi esitys on monien valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan perustuslain vastainen. –...  Lue lisää >