Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä nosti tänään esiin perussuomalaisten Suomen palvelukunnat -ohjelman hallituksen kuntarakennelakia koskeneessa käsittelyssä.
Perussuomalaisia syytetään jatkuvasti vaihtoehdottomuudesta. Mäntylän mukaan perussuomalaisilla on ohjelma, jossa kiinnitetään huomioita mm. kahteen merkittävään seikkaan: lähipalveluihin ja rahoitukseen, toisin kuin hallituksen esityksessä.
Hallituksen esityksessä ei ole esimerkiksi määritelty mitä lähipalveluilla tarkoitetaan. Perussuomalaiset vaativatkin lähipalvelulakia, jossa määritellään kriteerit palvelujen saatavuudelle, laadulle ja saavutettavuudelle. Vain näin voidaan varmistaa, että kansalaiset saavat jatkossakin palveluita riittävän läheltä, ja riittävän laadukkaina, Mäntylä jatkaa.
Toinen merkittävä asia on rahoitus. Suuret rakenteelliset muutokset maksavat aina, nyt näistä kustannuksista ei ole mitään tietoa, ei myöskään rahoituspohjasta. Me katsomme, että ennen uudistuksien eteenpäin viemistä erityisesti rahoitusmalli olisi tarkoin selvitettävä ja että yksi selvitettävä vaihtoehto olisi yksikanavainen rahoitusmalli. Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa, kuten sosiaaliturvajärjestelmässäkin, on huomattavia päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja ja vaikutus- ja kustannusseuranta on puutteellista.
 
Mäntylä painottaa perussuomalaisten tuovan asiantuntemuksen ja vaihtoehdot mielellään mukaan yhteiseen työhön.
– Toivon, että vihdoin päästäisiin irti sitä jatkuvasta epäluulosta, jota perussuomalaisia ja meidän vaihtoehtojamme kohtaan tunnetaan, sillä voin vakuuttaa, että kyllä meiltä halua yhteistyöhön löytyy yhteisen hyvän puolesta.

PS VERKKOTOIMITUS