Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila on valittu hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi.

Mattila on toisen kauden muhoslainen kansanedustaja, joka johti hallintovaliokuntaa myös edellisellä kaudella. Mattila on koulutukseltaan maantieteen FM, erikoissairaanhoitaja ja opettaja.

– Työtä on mukava jatkaa viime kauden kokemuksen ja esillä olleiden asioiden perusteella hallitusohjelman pohjalta.

Kunta- ja aluehallinnon lainsäädännön lisäksi hallintovaliokunta käsittelee asioita, jotka liittyvät sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, tulliin ja rajavartiolaitokseen. Lisäksi unionilainsäädäntö kuuluu hallintovaliokunnalle muun muassa oikeus- ja sisäasioiden sekä turvallisuuden osalta.

Kunnille lisää toimintavapautta

Hallitus on sitoutunut vähentämään kuntien tehtäviä osana julkisen talouden tasapainottamista ja käynnistämään kuntien ohjauksen pitkän tähtäimen uudistamisen. Kunnille aiotaan antaa myös lisää toimintavapautta.

Mattila johti hallitusohjelmaneuvotteluissa biotalouden työryhmää, joka kirjasi merkittäviä tavoitteita.

– Biotaloudessa piilee suuret mahdollisuudet, joiden toteutuminen riippuu juuri alueista ja niiden kilpailukyvystä. Kunnat tarjoavat oleellisia kuntapalveluja yritysten työntekijöille, joten elinvoimaiset kunnat tarvitaan toteuttamaan biotalousstrategiaa osaltaan vetovoimatekijöinä. Kuntia tulee myös kannustaa hiilineutraaleihin ratkaisuihin julkisissa hankinnoissa, Mattila toteaa.

SUOMEN UUTISET