Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset ovat jättäneet valiokunnassa eriävän mielipiteen liittyen hallituksen esitykseen valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Juha Väätäinen, Jari Lindström ja Martti Mölsä pitävät hallituksen esittämiä toimenpiteitä ympäristön ja asumisen osalta riittämättöminä. He katsovat, että rakennusten korjaamiseen ja niiden toimivuuteen tulisi taloudellisesti panostaa enemmän kuin mitä kehyksissä osoitetaan.

– Hallitus ei myöskään riittävässä määrin huomioi kosteus- ja homeongelmia, etenkään koulujen osalta, valiokunnan perussuomalaiset toteavat.

Väätäisen, Lindströmin ja Mölsän mielestä hallitus on omalla politiikallaan sekä tekemillään päätöksillä nostanut asumisen ja kansalaisten elämisen hintaa kohtuuttomasti. He osoittaisivat lisämäärärahoja korjaus- ja energia-avustuksiin sekä siirtoviemärihankkeisiin.

Lisäksi perussuomalaiset haluavat nostaa esiin Euroopan unionin yhteisen ympäristöpolitiikan.

– Perussuomalaisten mielestä unionin tasolla tehtävät päätökset eivät saa enää rangaista Suomea samalla tavoin kuin tähän asti, eikä toimivaltaa pidä antaa pois itsenäisten kansallisvaltioiden päätäntävallasta, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Kuva: Vesivahinkoja eduskunnan istuntosalin katossa, kesäkuu 2012.