Hallitus tarjoaa yksinyrittäjälle tukipakettia, joka madaltaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Siihen käytetään palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta. Asiaa selvitetään, minkä jälkeen sitä kokeillaan.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoi hallituksen suuntaavan toimiaan muutenkin mikroyrityksiin eli 1-9 työntekijän yrityksiin. Linjausta on suunniteltu yhteisymmärryksessä Suomen Yrittäjien kanssa.

– Mikroyrityksiä on 93,4 prosenttia yrityksistä ja niihin syntyy työpaikkoja. Pelkästään suuriin yrityksiin panostaminen ei riitä, Rehn perusteli.

Yrityksiä on Suomessa 283 000 kappaletta. Niistä pienyrityksiä eli 10-49 työllistäviä on 5,5 prosenttia ja keskisuuria, 50-249 työllistäviä vain 0,9 prosenttia. Yli 250 työllistäviä suuryrityksiä on vain 0,2 prosenttia.

Suurten yritysten määrä pienenee

Kasvu tulee pienistä yrityksistä: yli 250 ihmistä työllistävien yritysten määrä ja työllistämien ihmisten määrä pienenee. Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa muissa kokoluokissa viidestä aina 249 työntekijään saakka.

Hallitus tekee verotuksessa yrittämisen ja investoimisen kannattavammaksi. Yrittäjävähennys annetaan listaamattomille yrityksille. Yritysten verotettavasta tulosta tehdään varaus investointien edistämiseksi.

– Tämä on niin sanottu köyhän miehen Viron malli. Investointeihin annetaan mahdollisuus tuloksesta tehtävällä verovähennyksellä. Viron mallin mukaista täysmittaista verovähennystä ei kuitenkaan anneta, se kun rokottaa verotuloja liiaksi.

– Tutkimustenkin nojalla kuitenkin osittainen verovähennys kannattaa, Rehn totesi.

Kauppojen vapautus oli hyvä alku

Hallitus parantaa yritysten rahoitusasemaa ja parantaa kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia EU:n yritys- ja investointirahoitus mukaan lukien.

Talouden kilpailua lisätään ja sääntelyä vähennetään. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen oli hyvä esimerkki.

Hallitus tukee myös kasvuhakuisten pk-yritysten kansainvälistymistä.

Hallitus perustaa myös innovaatiosetelin, jota kokeillaan selvityksen pohjalta. PK-yritykset voisivat valita setelin avulla vapaammin ja ketterämmin asiantuntijapalveluita.

Innovaatiopankki perustetaan vauhdittamaan innovaatioiden ja patenttien hyödyntämistä ja kaupallistamista. Sillä tuodaan yhteen tutkimuksen tuottamien ideoiden tuottajat ja uusien ratkaisujen hyödyntäjät.

Myös ulkomaisten asiantuntijoiden houkuttelemista sujuvoitetaan etenkin start-up-yrityksiin. Yrityksen perustaja voisi saada myös oleskeluluvan yhtiömuodosta riippumatta. Yrityksen perustaminen Suomeen tehtäisiin ulkomaisille perustajayrittäjille myös muutoin yhtä sujuvaksi kuin suomalaisille.

Veli-Pekka Leskelä