Turun puukotusisku ei näkynyt Helsingin kaupungin päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei välittänyt piirun vertaa veronmaksajan ammottavasta lompakosta tai kaupungin turvallisuudesta, kirjoittaa perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen Facebook-seinällään lautakunnan päätöksistä.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi eilen tiistaina joukon punavihreitä esityksiä niin sanottujen paperittomien eli laittomasti maassa oleskelevien terveydenhoidosta. Jos kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyy ne, ei ole liioteltua puhua Suomesta tai Helsingistä koko maailman sosiaalitoimistona.

– Tänään Helsingistä tuli koko maailman sosiaali- ja terveysasema ja sinä, veronmaksaja, maksat. Toivottavasti et hengelläsi, Rantanen kirjoitti.

Muun muassa tällaisia esityksiä lautakunta hyväksyi:

”Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa määräytyy terveydenhuoltolain 50 § mukaan. Kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaa paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.”

”Sosiaali- ja terveysvirasto varmistaa, että kaupungin internet-sivuilla kerrotaan riittävästi paperittomien oikeudesta palveluihin sekä yhteystiedot palveluiden saamiseksi monilla kielillä, kuten arabia, somali, bulgaria ja romania. Myös tiedotusta ja koulutusta kehitetään siten, että kaupungin työntekijät ovat täysin selvillä tarjottavista palveluista ja käytännöistä sekä osaavat kertoa paperittomille heidän oikeuksistaan palveluihin. Maksukyvyttömyys ei saa muodostua esteeksi palvelujen saamiseksi”

”Jokaisen avun tarve arvioidaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tukevat paperitonta löytämään tilanteeseensa kestävämpiä ratkaisuja ja polkuja pois välitilasta, johon paperittomuus henkilön kohdalla johtaa. Tapaamisilla kiinnitetään erityisesti huomiota luottamussuhteen syntymiseen ja psykososiaalisen tuen antamiseen. Paperittomien terveydenhuolto tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla terveysasemilla tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Joissain tilanteissa henkilö voidaan ohjata myös järjestöjen järjestämiin palveluihin. Myös muussa vastaanottotyössä selvitetään myös mielenterveyspalveluiden tarvetta ja toteutustapoja paperittomille.”

Kantasuomalaisten palveluista säästetään yhä enemmän

Rantanen puolusti helsinkiläisiä veronmaksajia, mutta muun muassa tämä esitys ei kelvannut punavihreälle lautakunnalle:

”Jatkossa on tärkeää varmistaa, että kaupunki toimii siten, että laittomasti maassa olevien palveluita ei laajenneta eivätkä palvelut saa madaltaa kynnystä jäädä oleskelemaan Suomeen. Helsinki noudattaa jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön suositusta laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalveluista.”

– Ei riitä, että tarjotaan kiireellinen hoito vaan nyt myös laajennetaan ja mainostetaan palveluja, Rantanen ihmettelee.

– Olen pahoillani. Niin turvallisuuden kuin sen vuoksi, että sotepuolelta vähenee ensi vuonna 13,6 miljoonaa ja näyttää pahasti siltä, että mikäli tämä päätös menee läpi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, muista palveluista säästettävä summa kasvaa.

Suomen Uutiset