Vanhan sanonnan mukaan ihmisillä on oikeuksia ja velvollisuuksia – etuoikeuksia ei ole kenelläkään. Tämä on yksi parhaimpia kuulemiani sanontoja ja sopii elämänohjeeksi lähes kaikkiin tilanteisiin.

Jos jokainen noudattaisi sanontaa elämänohjeenaan, olisi maailma helpompi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi elää.

Valitettavan moni omii elämäänsä vain oikeudet ja jättää velvollisuudet muille. Minulla on oikeus tehdä sitä ja tätä ja sanoa niin ja näin, ja muiden velvollisuus on ymmärtää tekemiseni ja sanomiseni. Minun ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää sitä, että muut eivät ymmärrä tekemisiäni ja sanomisiani.

Viime viikon tapahtumat Pariisissa puhuttavat koko maailmaa. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan toiminta oli saanut alkunsa pariisilaislehden julkaisemista pilapiirroksista. Lehden toimittajilla oli sananvapauden perusteella oikeus julkaista pilapiirroksia. Pilapiirroksen loukkaaviksi kokeneet katsoivat oikeudekseen käyttää väkivaltaa lehden toimittajia kohtaan. Kummallakin osapuolella oli oikeuksia, mutta ei velvollisuuksia ymmärtää vastapuolen reagointia.

On sanomattakin selvää, että toimittajan kynää vastaan ei ole oikeutettua lähteä aseen taikka polttopullon kanssa. Väkivalta ei ole koskaan perusteltua ja se on selkeästi tuomittava kaikissa tilanteissa. Erityisesti sananvapautta pidetään pyhänä ja loukkaamattomana oikeutena, jota kaikkien on syytä kunnioittaa. Toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa.

Perussuomalaisena kansanedustajana olen monta kertaa pohtinut sananvapauden käsitettä ja merkitystä. Erityisesti silloin kun joku jäsenistämme on kritisoinut Suomen maahanmuuttopolitiikaa taikka EU-asioita. Vaikka kritisoija olisi perustellut sanomansa miten vankoilla asiatiedoilla tahansa, niin siitä huolimatta hänet on rusikoitu sananvapauden alttarilla toteamalla, että ei noin saa sanoa tai kirjoittaa. Usein kritisoija on myös vaiennettu nimittelemällä häntä rasistiksi tai populistiksi.

Jos kirjoittelu täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön, on tuomitseminen oikeutettua, mutta jos kritisoija tuo julki vain oman henkilökohtaisen mielipiteensä, joka ehkä poikkeaa valtaväestön mielipiteestä, niin eikö hänellä sananvapauden perusteella ole mielipiteeseensä oikeus? Minun mielestäni oikeus on – ja tämä oikeus on loukkaamaton. On oltava oikeus olla myös eri mieltä muiden kanssa.

On erikoista vaatia joillekin kirjoittajille sananvapauteen perustuvaa oikeutta kirjoittaa tai piirtää kuvia – ja samalla kieltää kirjoittaminen ja kuvien piirtäminen muilta. Elämme yhteiskunnassa, jossa toisilla näyttää olevan oikeus julkituoda mielipiteensä ja toisilla on velvollisuus olla hiljaa.

Tällaista yhteiskuntaa on muutettava, me emme voi jatkaa näin. Yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden takaamiseksi meidän on käytävä entistä enemmän rakentavaa keskustelua, olkoon aiheena mikä tahansa. Kaikilla on oltava oikeus keskusteluun ja kaikilla on myös velvollisuus kuunnella ja esittää omia vastaväitteitään, ilman toisten syyllistämistä tai turvautumista väkivaltaan. Emmehän me halua Ranskan kaltaisten tapahtumien toistuvan Suomessa.

Toinen muistettava sanonta on ”uskonsa kutakin auttakoon” –  noissa kolmessa sanassa piilee suuri ja ääretön suvaitsevaisuus.

Reijo Hongisto
kansanedustaja (ps.)