Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen on esittänyt Uuden Suomen blogissa Laura Huhtasaaren gradua koskevia plagiointisyytöksiä. Suomen Uutiset kävi plagioiduiksi väitetyt kohdat läpi.

(Tämä juttu on kirjoitettu uudelleen 16.4.2018 julkaistun Yliopiston päätöksen mukaisesti.)

Tuomas Tiainen väittää kolmea kohtaa plagioiduksi:

1. Huhtasaaren lopputyö, sivu 15

Kuten kuvasta näkyy, lähde on näkyvissä. Huhtasaari ei väitä tekstiä miltään osin omakseen, joskaan hän ei kreditoi Hofsteden tekstiä suomentanutta kirjoittajaa.

2. Huhtasaaren lopputyö, sivu 47

Kuten kuvasta näkyy, lähde on näkyvissä. Huhtasaari ei väitä tekstiä omakseen, mutta toisaalta hän ei kreditoi Breakwellin tekstin suomentanutta lähdettä.

3. Huhtasaaren lopputyö, sivu 40

Kyseessä on yleinen opinnäytetöille asetetun lähtökohdan yleinen kuvaus gradujen mallipohjasta. Kyseessä ei ole tutkimustulos, jonka Huhtasaari esittelee omana työnään. Gradussa yksinkertaisesti ilmoitetaan, että se täyttää vaaditun luotettavuuden ja pätevyyden kriteerin.

Huhtasaaren pro gradun aihe oli ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä”.

Oikaisu 16.4.2018. Tässä jutussa todettiin aiemmin, että plagiointisyytös on ankka. Jyväskylän yliopiston teettämässä selvityksessä kuitenkin todettiin, että Huhtasaaren Pro Gradu -työssä on loukattu tieteellistä käytäntöä, joskaan ei erityisen vakavasti. Suomen Uutiset oikaisee tämän juttunsa yliopiston päätöstä vastaavaksi.

Muutos 4.7.2018 Poistettu viittaus graduun.

SUOMEN UUTISET