Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen vaatii hallitusta puuttumaan kansalaisia kurittavaan turhaan byrokratiaan. Immosen mielestä hallituksen uljaat puheet turhan byrokratian karsimisesta ovat jääneet pitkälti puheen tasolle.

Sääntö-Suomi iskee joka paikkaan

Esimerkkinä kansalaisia kiusaavasta byrokratiasta Immonen mainitsee metsästysseuroja kiusaavan byrokratian, josta hän on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

– Kuulin eräästäkin tapauksesta, jossa metsästysseura kysyi viranomaiselta neuvoa tilanteessa, jossa hirvenmetsästäjät halusivat laittaa tienvarteen metsästystapahtumasta tiedottavat kyltit, jotta muut tienkäyttäjät osaavat varoa hirvenmetsästyksen aikana liikkuvia metsästäjiä, hirviä ja koiria. Tienpitoviranomainen tulkitsi lakia siten, että kyltit vaativat maksullisen, vuosittaisen lupapäätöksen. Tämän lisäksi viranomainen katsoi, että kyltit voi asentaa paikalleen ainoastaan aluehoitourakoitsija, tai muu sellainen henkilö, jolla on vähintään Tieturva 1 -kortti, Immonen sanoo.

– Tuntuu käsittämättömältä, ettei turhasta sääntelystä tunnuta pääsevän Suomessa millään eroon. Tällainen tärkeää riistanhoitotyötä tekevän metsästysseuran kiusaaminen kohtuuttoman lupaprosessin muodossa on aivan turhaa enkä voi antaa sille ymmärrystä. Sääntö-Suomi iskee jälleen, kun tilapäisen kyltin asettamistakaan ei saa metsästysseura tehdä ilman ”pätevyyttä”.

Eroon turhista lupaprosesseista

Maantielakia muutettiin viimeksi vuonna 2016, jolloin tienvarsimainontaa oli tarkoitus nimenomaan keventää erityisesti tilapäisen ilmoittelun osalta. Viranomainen kuitenkin tulkitsee lakia edellä mainitussa tapauksessa siten, että lupa on oltava, eikä metsästyksestä tiedottavaa kylttiä voi edes laittaa paikalle tai poistaa ilman vaadittavaa pätevyyttä.

– Olisi jo korkea aika päästä eroon kansalaisia kiusaavasta byrokratiasta ja turhista lupaprosesseista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hallitukselta vaaditaan nyt tekoja tyhjien puheiden sijaan, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit