Kansanedustaja Olli Immonen ehdottaa monikulttuurisuuden poistamista nuorisolaista, sillä hänen mukaansa monikulttuurisuudella ei ole nuorten kasvun kannalta myönteisiä vaikutuksia. Immonen on aloittanut  muiden kansanedustajien allekirjoitusten keräämisen lakialoitteeseensa, jolla pyritään muuttamaan nuorisolakia.

Nuorisolain tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolaissa mainitaan muun muassa monikulttuurisuus kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana. Immonen ehdottaa monikulttuurisuuden poistamista nuorisolaista, sillä hänen mukaansa monikulttuurisuudella ei ole nuorten kasvun kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan Immosen mukaan pääsääntöisesti tietyn maan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa kulttuurien vuorovaikutusta. Immosen mielestä yhteiskunnassa tehtyjen reaalihavaintojen perusteella monikulttuurisuuden säilyttäminen nuorisolain tavoitteiden lähtökohtana on kyseenalaista. Kansanedustaja viittaa Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnamin tutkimuksiin – tämä on todennut monimuotoisten yhteisöjen heikentävän yleistä sosiaalista luottamusta yhteiskunnassa. Tämä ilmenee esimerkiksi alentuneena uskona omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja luottamuksen puutteena virallisiin instituutioihin nähden.

PS VERKKOTOIMITUS