Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen näkee hallituksen suunnittelemassa postilain muutoksessa monia postijakelualan kilpailuun liittyviä epäkohtia ja merkittäviä turvallisuusriskejä kansalaisten, yritysten ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

– Posti velvoitettaisiin uuden lain myötä ainoana postijakelualan toimijana luovuttamaan postipalveluihin liittyvät liikesalaisuudet ja tiedot kotimaisten ja ulkomaisten kilpailijoidensa käyttöön. Tämä muutos ilman muuta heikentäisi Postin kilpailukykyä ja kannattavuutta ja olisi siten Postia syrjivä toimenpide, Immonen sanoo.

– Hallituksen ehdotuksen mukaan tiedot täytyisi luovuttaa postipalveluiden ja jakelutoiminnan lisäksi mitä tahansa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten. Käytännössä tiedot voitaisiin luovuttaa lähes kaikille mahdollisille tahoille. Tämä sisältää merkittäviä turvallisuusriskejä kansalaisten, yritysten ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Kilpailu vapaata jo nyt

Jo nykyisin postijakelussa kilpailu on vapaata sekä postilaatikkojen sijaintiedot, osoiterekisteri ja postinumerot on avattu aiemmilla lakimuutoksilla.

Hallituksen esittämässä muutoksessa luovutettavia tietoja olisivat ”tiedot jakelureiteistä, postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainnista, pihateistä sekä tiedot postinumeroalueiden rajoista ja tiedot siitä, mitkä rakennukset, taloudet ja postilaatikot kuuluvat tiettyyn postinumeroon”. Myös esimerkiksi tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikataulut olisivat luovutettavia tietoja.

Postiyritysten perustaminen helppoa

Immonen yhtyy Posti- ja logistiikka-alan unionin tiedotteessa (24.9.) esittämään huoleen lakimuutoksen kielteisistä vaikutuksista turvallisuuteen.

– Postiyrityksen perustaminen on tehty nykyisin hyvin helpoksi. Riittää, että Viestintävirastolle jätetään ilmoitus postiyrityksen perustamiseksi. Tämän jälkeen yritys on oikeutettu saamaan käyttöönsä kaikki nyt postilain muutoksella avattavat Postin liikesalaisuudet. Muiden jakeluyhtiöiden ei tarvitse edes ilmoittautua viestintävirastolle saadakseen luovutettavat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki strateginen logistiikkatieto olisi helposti esimerkiksi ulkomaisen tiedustelupalvelun saatavilla lain voimaantulon jälkeen, Posti- ja logistiikka-alan unionin tiedotteessa todetaan.

– Tämä on selvä tietosuojaan sekä työntekijöiden ja asiakkaiden omaisuuden suojaan liittyvä turvallisuusriski. Asia on erityisen ongelmallinen huoltovarmuuden näkökulmasta ajateltuna, sillä Postilla on tärkeä rooli Suomen logistisen verkostonsa vuoksi, Immonen toteaa.

Kilpailu keskittyisi kaupunkeihin

Immosen mukaan postilain muutokset heikentäisivät Postin kykyä ylläpitää nykymuotoista toimintaa koko maassa.

– Kilpailu keskittyisi pääasiassa kaupunkeihin, ja maaseudun jakelu jäisi jatkossakin Postin vastuulle. Näin toteutettuna lakimuutos ei kohtelisi kaikkia postijakelualan toimijoita tasapuolisesti, vaan pikemminkin se vääristäisi markkinakilpailua.

– Lakimuutos näyttää nykyisellään sisältävän monia epäkohtia. Erityisesti turvallisuusnäkökulmat on selvitettävä erityisellä huolella ja ongelmakohdat korjattava ennen lain saattamista voimaan, Immonen huomauttaa.

SUOMEN UUTISET