Eduskunnassa käytiin keskustelua hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Ulkoministeriön hallinnonalasta keskusteltaessa perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kysyi ulkoministeri Timo Soinilta (sin.) Suomen hallituksen linjaa Katalonian itsenäistymisprosessiin.

Soini totesi keskustelussa Suomen jättävän tällaiset asiat jokaisen maan itsensä päätettäväksi, eikä hallitus ota asiaan kantaa.

Hallituksen linja vastuuton

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen mukaan Suomen hallituksen linja on vastuuton.

– Pohjois-Espanjassa sijaitseva Katalonia aikoo äänestää itsenäisyydestään 1.10.2017. Espanjan valtio vastustaa itsenäistymisprosessia voimakkaasti ja on lähettänyt suuren määrän poliiseja estämään äänestystä. Lisäksi espanjalaiset viranomaiset ovat pidättäneet toistakymmentä katalonialaista poliitikkoa näiden ilmaistua tukensa Katalonian itsenäistymisen puolesta. On käsittämätöntä, että Suomen hallitus ummistaa silmänsä näiltä epäoikeudenmukaisilta toimilta, Immonen toteaa.

– Yhdistyneiden kansakuntien KP- ja TSS-sopimusten mukaan kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja harjoittavat vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämistä. Nämä ihmisoikeussopimukset määrittelevät pitkälti kansainvälisen oikeuden perustaa.

Kansan ääntä ei voi jättää huomiotta

Immosen mukaan Suomen hallituksen tulisi tuomita ääneen katalonialaisiin poliitikkoihin kohdistunut epäoikeudenmukainen kohtelu sekä tuettava Kataloniaa itsenäistymisprosessissa ja oltava valmis tunnustamaan Katalonian itsenäisyys. Tätä vaativat kansainvälisen demokratian tukeminen, perustavanlaatuiset ihmisoikeussopimukset sekä kansainvälinen solidaarisuus.

Katalonian parlamentti äänesti 8.11.2015 maansa itsenäisyyden puolesta. Vuonna 2014 järjestetyssä epävirallisessa kansanäänestyksessä peräti 80,76 % äänestäjistä kannatti Katalonian itsenäisyyttä.

– Katalonialaiset ovat lausuneet useaan kertaan ”kyllä” itsenäisyydelle. Kansan ääntä ei voi jättää huomiotta näin merkittävässä asiassa. Suomen hallituksen on tunnustettava kansansuvereniteetti jokaiselle kansalle, joka on ilmaissut demokraattisesti tahtonsa astua itsenäisten kansakuntien joukkoon. Kansanvalta ja oikeudenmukaisuus vaativat sitä.

SUOMEN UUTISET

Tagit