Helsingin Viikissä salaisessa paikassa järjestettyyn islamistisaarnaaja Anjem Choudaryn puhetilaisuuteen osallistui viime torstaina yli sata henkilöä. Suojelupoliisin mukaan on ollut jo pitkään tiedossa, että Suomessa on yhä enemmän henkilöitä, joilla on yhteyksiä tunnettuihin muslimiradikaaleihin. Tilaisuuksia on ollut Supon mukaan vuosittain.

Suomessa ovat aiemmin käyneet ainakin somalialaisen terroristijärjestön al-Shabaabin hengellinen johtaja Hassaan Hussein ja Helsingin Roihuvuoren moskeijassa kaksipäiväisessä luentosarjassa puhunut sheikki Khalid Yasin.

Britanniassa syntynyt Choudary esiintyy tiedotteessaan Sharia4Finland-järjestön puhemiehenä. Tilaisuudessa hän muun muassa kehotti suomalaisia kuulijoitaan luopumaan vapaudesta ja demokratiasta, olemaan ylpeitä ”terroristin leimasta” ja vaatimaan sharia-lakia maallisen lainsäädännön sijaan. Choudary ennusti, että islamin lippu liehuu vielä jonain päivänä Suomen eduskuntatalon salossa. Hän on aiemmin todennut, että Britannian pääministeri David Cameronin tulisi kuolla.

Rikoslain mukaan rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on ”aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa” ja ”oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä”.

– Ovatko Suomen oikeusviranomaiset ja lainvalvojat tehtäviensä tasalla, kun Choudaryn kaltaisia henkilöitä päästetään maahamme levittämään oppiaan? Milloin suomalainen media kiinnostuu siitä, että millaista islamin tulkintaa maassamme levitetään, kysyy Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Perussuomalaisten Nuorten mukaan Suomessa on kolme lainsäädännöllistä keinoa puuttua islamismin ja terrorismin leviämiseen:

1. Islamistisaarnaajien maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla ulkomaalaislain pykälän 156 perusteella. Esimerkiksi Choudaryn voidaan katsoa kiihottaneen kuulijoitaan kapinaan laillista esivaltaa vastaan. Ranska on kieltänyt useiden islamistisaarnaajien maahanpääsyn tai karkottanut henkilöt maasta.

2. Sharia4Finlandin kaltaiset järjestöt on Suomessa kiellettävä rikoslain nojalla terroristijärjestöinä, koska ne yllyttävät ihmisiä terroritoimintaan ja sen tukemiseen sekä suunnittelevat laillisen yhteiskuntajärjestyksen kaatamista aggressiivisin ulkoparlamentaarisin keinoin. Choudaryn johtama Islam4UK-järjestö on kielletty Britanniassa terrorismilain nojalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vuonna 2003 tekemässään päätöksessä, että sharia-laki on ristiriidassa demokratian peruspilareiden kanssa. Saksa on kieltänyt useiden salafistijärjestöjen toiminnan koska ne vastustavat väkivaltaisin keinoin demokratiaa ja länsimaista oikeutta.

3. Terrorismirikosten rangaistavuutta täytyy laajentaa. Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Lisäksi terrorismin rahoittamissäädökset on laajennettava koskemaan varojen keräämistä tai antamista terrorismiryhmälle tai toisen terrorismirikoksen tekemiseen.

Perussuomalaisten Nuorten mukaan Suomen täytyy tehdä Choudaryn tavoin ajatteleville ihmisille, länsimaiselle yhteisölle ja omille kansalaisille selväksi, että jos ”meidän” vapautemme ei kelpaa, maallamme on lailliset keinot ja vakaa tahto puolustaa yhteiskuntajärjestystään.

PS VERKKOTOIMITUS