Italian suurin pankki julkisti talousennusteensa 2.4.2020. Ennusteraportin nimi on ”The mother of all recessions has arrived” (suom: “Kaikkien taantumien äiti on saapunut”). Bruttokansantuote laskee monissa maissa lähes ennätyksellisesti. Euroalueella lasku on peräti 13 prosenttia tänä vuonna. Suurista maista Kiina olisi ainoa maa, jossa BKT ei laskisi tänä vuonna.

Ennusteissa oletetaan, että koronaviruksesta ei tule uutta aaltoa syksyllä tai ensi talvena. Nykyisen viruksen leviämisen oletetaan jatkuvan kesäkuun ajan, mutta vaimenevan loppukesän ajaksi. Valtioiden budjettien alijäämät kasvavat valtavasti. Ne ovat ennätyssuuria monissa maissa.

Taulukko 1: BKT:n muutos ja budjetin alijäämä suhteessa BKT:hen, prosenttia:

Jos korona ei uusiudu, BKT kasvaa ensi vuonna huomattavan paljon useissa maissa, vaihteluvälin ollessa noin 5-12 prosenttia kasvua. Toisaalta budjetin alijäämät olisivat edelleen suuria vuonna 2021.

Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen raja on kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Koko euroalue ylittäisi tämän alijäämän rajan.

Unicreditin tutkijat varoittavat, että ennusteet ovat epävarmoja. Syynä on lähinnä epävarmuus koronan leviämisen jatkumisesta ja mahdollisesta uusiutumisesta seuraavana talvena. Unicreditin ennusteita voidaan pitää vertailujen pohjana lukuisille muille ennusteille. Niissä tulevat esille erilaiset riskit kuten koronan uusiutuminen, euron hajoaminen tai vakava pankkikriisi. Jos tällaiset riskit toteutuvat niin BKT:n kehitys ensi vuonna on huomattavasti heikompaa kuin Unicreditin perusennusteessa.

SUOMEN UUTISET