Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) on huolissaan siitä, että nykyinen yrittäjävetoinen linja-autoliikenne on loppumassa. Myös seutuvuorojen tarjonta voi heiketä merkittävästi. Hän on jättänyt liikenne- ja viestintäministeri Merja Kyllöselle kirjallisen kysymyksen yrittäjävetoisen joukkoliikenteen säilymisestä.

Suomessa seutu- ja kaupunkilippujen hintoja alennetaan kuntien rahoituksella, jolloin lipunhinnat saadaan pidettyä houkuttelevina. Jatkossa nämä hinnaltaan alennetut liput eivät enää käy markkinaehtoisessa liikenteessä, jolloin moni yrittäjä joutuu lopettamaan toimintansa matkustajien kadotessa. Erityisesti seutuliikennetarjonta heikkenee. Lisäksi linja-autoyrittäjien aiemmin hoitamaa hallinnollista työtä siirtyy kaupungeille ja ELY:ille, joille on tulossa tästä arviolta 150-200 miljoonan euron lisälasku.

Tilanne johtuu Jalosen mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön tavasta soveltaa Suomessa EU:n palvelusopimusasetusta (PSA).

– PSA määrittelee ne ehdot, joiden perusteella linja-autoyrittäjät voivat saada julkista rahoitusta. PSA antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden rahoittaa markkinaehtoista liikennettä soveltamalla ns. yleistä sääntöä. Yleisellä säännöllä määritellään lippujen enimmäishinnat, ja sitten linja-autoyrittäjä saa julkista rahoitusta, jottei halvemmasta lipunhinnasta synny tappioita.

Tilanne on Jalosen mukaan muutunut:

– Nyt Liikenne- ja viestintäministeriö ei aiemmasta näkökannastaan poiketen pidä yleistä sääntöä perusteltuna. Se ei ole valmistelemassa asetusta yleisen säännön käytöstä eikä valtioneuvosto näin ollen anna asetusta yleisen säännön käytöstä Suomessa. Tästä johtuen Suomi on siirtymässä yrittäjävetoisesta linja-autoliikenteestä viranomaisvetoiseen linja-autoliikenteeseen.

Kansanedustaja Jalonen kysyykin ministeriltä, aikooko hän antaa asetuksen yleisestä säännöstä, jolla turvataan nykyiset pääosin markkinaehtoisesti toimivat bussivuorot lisäämättä kaupunkien ja ELY:jen liikennehallintoa. Edelleen hän kysyy, että jollei ministeri anna asetusta, niin millä tavoin ministeri säilyttää seutu- ja kaupunkilippujen laajan kelpoisuuden sekä yrittäjävetoisen liikenteen.

PS VERKKOTOIMITUS