Sisäministeriö on julkaissut esityksen ISIS:in taistelualueilta palaavia henkilöitä koskevan viranomais- ja muun toiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on pyrkiä integroimaan terroristijärjestöihin liittyneitä henkilöitä suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja yhdistysten tuella, kirjoittaa puolustusministeri Jussi Niinistö.

– Äärifundamentalistisen islamin houkuttelemina on Suomessa tunnistettuja taistelualueille lähtijöitä noin 80, mutta todellinen lukumäärä lienee suurempi. Määrä on kansainvälisesti vertailtuna huolestuttava. Palanneita on tunnistettu 20 henkeä. Sisäministeriö on heidän kotiuttamisekseen laatinut vankien yhteiskuntaan palauttamista muistuttavan suunnitelman, puolustusministeri Jussi Niinistö kirjoittaa blogissaan.

– Erona on kuitenkin se, että terroristisessa tarkoituksessa ulkomaille lähteneitä harvoin kyetään juridisesti rankaisemaan näytön puutteessa, vaikka taistelualueelle matkustamisen tarkoitus onkin ollut selvää kuin pläkki. On niin ikään selvää, että palaajat herättävät pelkoa ja epäluuloa niin valtaväestössä kuin omissa yhteisöissään.

Rangaistus myös taistelualueelta palaaville

Niinistö sanoo, että koska ohjelma terroristitaistelijoiden sopeuttamiseksi takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan perustuu vapaaehtoisuuteen, on ohjelman tavoitteiden saavuttaminen kyseenalaista.

– Palaajilla ei toisaalta saa olla ohituskaistaa yhteiskunnan sosiaalipalveluihin.

– Tukitoiminnan ohella tulee tarkastella uudestaan myös suomalaista lainsäädäntöä, jonka mukaan matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten on jo nykyään rangaistava teko. Rangaistussäännös ei kuitenkaan koske taistelualueelta palaavia. Ylipäätään taistelualueella oleskelu terroristisessa tarkoituksessa – riippumatta siellä mahdollisesti todistamattomiksi jäävistä yksittäisistä teoista – on säädettävä rangaistavaksi, Niinistö toteaa.

ISIS terrorismia karmeimmassa muodossa

Niinistön mielestä terroristeilta on voitava perua mahdollinen turvapaikkaoikeus ja lisäksi tulee selvittää kaksoiskansalaisten osalta mahdollisuudet Suomen kansalaisuuden menettämiseen.

– Terrorismia ei saa ymmärtää saati rankaisematta jättämisellä edes hiljaisesti hyväksyä. ISIS:n toimintaan osallistuminen on terrorismia sen kaikkein karmeimmassa muodossa, Niinistö painottaa.