Puolustusministeri Jussi Niinistö ottaa blogissaan kantaa ajankohtaiseen keskusteluun sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta.

Puolustusministeriö valmistelee johdollani asevelvollisuuslain uudistamista. Tarkoituksena on mahdollistaa valmiudellisista syistä käskettävä kertausharjoitus ilman ennakkokutsun määräaikaa sekä samalla rajoittaa valmiudellisista syistä käskettävien kertausharjoituksien esteellisyysperusteita. Tällainen joustavassa valmiuden kohottamismielessä käsketty kertausharjoitus olisi eittämättä ja toivottavasti erittäin harvinainen, mutta mahdollinen.

Sokea Reettakin ymmärtää, ettei nykyinen asevelvollisuuslaki mahdollista puolustusvoimille riittävän joustavaa valmiuden kohottamista. Nykyisen lain mukaan käsky kertausharjoitukseen on toimitettava reserviläiselle kolme kuukautta ennen harjoitusta ja kertausharjoituksesta voidaan vapauttaa ammatin harjoittamisen, opiskelun, perhe- tai taloudellisten olojen taikka työnantajan tarpeesta johtuvasta syystä. Tämä ei mahdollista ketterää ja toimintaympäristön muutoksesta johtuvaa valmiuden kohottamista.

Suomen sotilaallinen puolustus perustuu suureen ja osaavaan reserviin. Tätä reserviä meidän on voitava käyttää valmiudellisiin tehtäviin jo ennen poikkeusolojen voimaan saattamista. Muussa tapauksessa kriisi pyyhkäisee maamme yli, ennen kuin ehdimme sitä huomata.

Puolustusministeriön valmistelema asevelvollisuuslain uudistaminen on saanut jonkin verran julkisuutta. Pääosin tarve on ymmärretty, mutta valitettavasti joitakin vastustavia kantoja on ilmennyt.

Vastustajat nostavat kepinnokkaan toimivallan kuvitteellisen siirron poliitikoilta kenraaleille. Tästä ei ole kyse. Puolustusvoimista annetun lain mukaan sotilaallinen puolustus kuuluu puolustusvoimien vastuulle ja sotilailla pitää olla työkalut tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olkoon päätöksentekomalli millainen tahansa, sotilaat ja kenraalit etunenässä noudattavat valtionjohdon tahtoa.

Isänmaan etu edellyttää asevelvollisuuslain pikaista uudistamista ja hallituksen esitys tästä valmistuu viikolla 14. Lausuntokierroksella annettu palaute otetaan luonnollisesti arvioinnissa huomioon, mutta samaan hengenvetoon voi hyvin kysyä, kenen etua tämän lain uudistamista vastustavat ajavat?

Jussi Niinistö
puolustusministeri